flag-enflag-deflag-ruflag-fr

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Wszystkich zainteresowanych problematyką otaczającej nas przyrody zapraszam do udziału w XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Opiekę merytoryczną nad olimpiadą sprawuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Etap podstawowy tego konkursu odbędzie się 10 stycznia 2018r. w auli szkolnej o godz. 10.00.
Powodzenia!
Lidia Nawrocka

XXII Konkurs na selektywną zbiórkę odpadów

Nasza szkoła bierze udział w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów organizowaną przez ZUO Elbląg. Zbieramy plastikowe korki i papier. Wyselekcjonowane odpady przynosimy we wtorki do pomieszczenia obsługi szkoły. Zbiórka trwa do 24 kwietnia 2018r. Serdecznie zachęcam do udziału wszystkich uczniów, pracowników i sympatyków IV LO.

Monika Zakrzewska

Konkurs ekologiczny dla uczniów kl. I i II „LAS wśród NAS”

W związku z chęcią zdobycia Certyfikatu „Szkoła przyjazna środowisku", ogłaszamy konkurs długoterminowy dla klas pierwszych i drugich w bieżącym roku szkolnym. Konkurs składa się z kilku zadań, a tematem przewodnim jest LAS. Pojęcie to należy rozumieć szeroko: las jako ekosystem, drzewa jako bogactwo naturalne, surowce wtórne, itp. Poniżej znajduje się wykaz zadań, które muszą być wykonane w ściśle określonych terminach. Regulamin poszczególnych etapów będzie dostępny u nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację danego zadania. Za każde wykonane przez klasę działanie, będą przyznawane punkty. Klasa, która zdobędzie największą liczbę punktów, otrzyma atrakcyjną nagrodę!!!

Nr zadania Temat Termin Osoba odpowiedzialna
1. Selektywna zbiórka odpadów: makulatura, korki X-IV

Monika Zakrzewska

2. Fotografia klasowa „Las wśród nas" X/XI

Mariola Karczewska

3. Konkurs wiedzy o lesie (platforma Moodle) I/II

Lidia Nawrocka

4. Ekologiczny stół wigilijny XII

Dorota Gorczyńska-Gadaj
Aldona Windorpska

5. Konkurs artystyczny: „Las w piosence lub wierszu"
z okazji Dnia Ziemi
IV/V

Sylwia Bortnowska,
Lidia Nawrocka,
Samorząd Uczniowski

Las

Wierzymy w Waszą inwencję twórczą! POWODZENIA!

Sylwia Bortnowska, Lidia Nawrocka

Konkurs fotograficzny

KONKURS FOTOGRAFICZNY „PRZYRODA W MAGII ŚWIATŁA”
Zapraszamy uczniów i nauczycieli IV Liceum do udziału w konkursie, którego celem jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowość światła w przyrodzie.
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie jednego zdjęciana papierzefotograficznym, w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej na płycie CD\DVD.

Czytaj więcej...

Góra