flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Szkoła Przyjazna Środowisku

 Certyfikat  Certyfikat  

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku" powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonego sprawozdania, przyznała certyfikat IV Liceum Ogólnokształcącemu im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu. Certyfikat jest ważny do 31 grudnia 2020 roku. Na uroczystości wręczenia certyfikatu 4 grudnia 2018 r. w Olsztynie był dyrektor dr Sylwester Stanicki i szkolny koordynator certyfikatu dr Lidia Nawrocka. Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu.

Sprzątanie Świata

 Sprzątanie Świata  Sprzątanie Świata  

25 edycja akcji "Sprzątanie Świata-Polska" odbyła się pod hasłem przewodnim "Akcja-segregacja! 2x więcej, 2x czyściej". Jak co roku, sprzątaliśmy teren wokół szkoły oraz przyległe do posesji naszego liceum skwery i ulice. W sposób szczególny włączyli się do porządkowania najbliższego nam otoczenia uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami. W związku z tym, iż celem tegorocznej akcji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów, ogłosimy niebawem konkurs wewnątrzszkolny związany z tą tematyką. To bardzo ważne, aby o segregacji i utylizacji mówić jak najczęściej i robić jak najwięcej, bo każdemu z nas powinno zależeć na lepszym wykorzystaniu zasobów oraz poszanowaniu środowiska, oszczędności energii i wody.

Lidia Nawrocka

Podsumowanie projektu „Las wśród nas”

 Las wśród nas  Las wśród nas  Las wśród nas

We wtorek 5 czerwca nastąpiło podsumowanie projektu „Las wśród nas", wręczenie dyplomów, słodkich upominków oraz nagrody głównej.
Przypomnijmy, że w październiku został ogłoszony konkurs dla klas I i II, w ramach którego przez cały rok szkolny klasy realizowały poszczególne zadania, zdobywając za nie punkty.
Oto wyniki wszystkich konkursów:

Tytuł konkursu Miejsce I Miejsce II Miejsce III
Selektywna zbiórka odpadów IC II A IIC
Fotografia klasowa „Las z klasą" IC IB i IIA  
Konkurs wiedzy o lesie  IB i IIC  IIA i IIB  
Ekologiczny stół wigilijny  IC IIA IA
Plakat „Dzień Ziemi" IIA IIC IIB

*W konkursie wiedzy o lesie pod uwagę wzięto zarówno liczbę uczniów z klasy jak i najlepszy wynik. Punkty były przyznawane z korzyścią dla uczniów.

Czytaj więcej...

PROJEKT OCHRONY KASZTANOWCÓW

 PROJEKT OCHRONY KASZTANOWCÓW  PROJEKT OCHRONY KASZTANOWCÓW  PROJEKT OCHRONY KASZTANOWCÓW

Szrotówek kasztanowcowiaczek to owad, który w Polsce jest na liście gatunków inwazyjnych. Uważa się go za szkodnika kasztanowców. Jednym ze sposobów walki ze szrotówkiem jest skłonienie naturalnych drapieżników- sikorek do osiedlenia się w pobliżu drzew kasztanowca.
Jesienią uczniowie klasy IIC przygotowali budki lęgowe dla ptaków. Miejmy nadzieję, że zadomowione sikorki rozprawią się z tym szkodnikiem.

Aldona Windorpska

Dzień Ziemi – warsztaty biologiczne

 Warsztaty biologiczne  Warsztaty biologiczne  Warsztaty biologiczne

Bez wody nie ma życia, a na Ziemi nie ma wód bez życia!
Z okazji obchodów Dnia Ziemi uczniowie klasy IIa wzięli udział w warsztatach biologicznych. Po wcześniejszym zapoznaniu się z właściwościami fizycznymi i chemicznymi wody (w trakcie obchodów Światowego Dnia Wody), młodzież analizowała pobrane przez siebie próbki z rzeki Kumieli pod kątem występowania w nich organizmów żywych. Chemizm wód ma decydujący wpływ na bogactwo gatunkowe, różnorodność gatunkową czy zagęszczenie organizmów w ekosystemach. Szczególnie wrażliwe na zmiany wartości parametrów chemicznych są organizmy autotroficzne, należące do takich zbiorowisk jak fitoplankton, fitobentos czy makrofity. W celu lepszego poznania szczegółów dotyczących budowy i wymagań środowiskowych wyżej wymienionych grup organizmów, uczniowie wysłuchali prelekcji pt.: „Życie w wodzie". Następnie wykonali preparaty mikroskopowe, po czym dokonali obserwacji mikroskopowych pobranych próbek wody. Uczestnicząca w warsztatach młodzież z zainteresowaniem i zaangażowaniem wykonywała prace terenowe i laboratoryjne.
Lidia Nawrocka

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

 ŚWIATOWY DZIEŃ WODY  ŚWIATOWY DZIEŃ WODY  ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. O tym fakcie nie zapomnieli także uczniowie naszego liceum. Na szkolnych korytarzach pojawiły się plakaty przypominające o tym ważnym wydarzeniu. Uczniowie klas I na lekcji chemii mogli „poobcować" z tą niezwykłą cieczą. Na początku pierwszoklasiści zostali zapoznani z budową, właściwościami i zastosowaniem wody. Dowiedzieli się, dlaczego woda, pomimo tak małej masy cząsteczkowej jest cieczą, dlaczego lód pływa po powierzchni wody, poznali również znaczenie wody dla naszego organizmu. Następnie uczniowie, pod okiem nauczyciela, wykonali ciekawe i barwne doświadczenia, w których woda odegrała główną rolę. Poprzez wspaniałą zabawę mieli okazję obserwować ciekawe i niezwykłe zjawiska.

Bez wody nie ma życia, dlatego pamiętajmy o jej oszczędzaniu!

Sylwia Bortnowska

Góra