flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Kadra

Dyrektor

dyrektor dr Sylwester Stanicki

dr Sylwester Stanicki

 

Wicedyrektor

wicedyrektor mgr Wioletta Antosiak

mgr Wioletta Antosiak

 

 

 

Pedagog

mgr Teresa Mikuła

Psycholog

mgr Dorota Browarczyk

Bibliotekarz

mgr Mariola Karczewska

 

Nauczyciele wspomagający

mgr Aleksandra Ihma

mgr Mariola Karczewska

mgr Iwona Hul

mgr Dorota Gorczyńska - Gadaj

mgr Bogusław Bohutyn

mgr Monika Kownacka - Adamska

mgr Agnieszka Borowiecka

mgr Sylwia Bortnowska

mgr Małgorzata Gabryś

mgr Katarzyna Gdaniec

mgr Anna Koc - Jaśkiewicz

 

NAUCZYCIELE

Język polski

mgr Katarzyna Gdaniec

mgr Iwona Hul

mgr Jolanta Kawczyńska

mgr Renata Przybysz

mgr Paulina Żuralska

 

Język angielski

mgr Ewa Ankiewicz

mgr Jolanta Bilska - Rydzińska

mgr Bogusław Bohutyn

mgr Dorota Gorczyńska - Gadaj

mgr Monika Kogut

 

Język niemiecki

mgr Anita Gańko

mgr Monika Kownacka - Adamska

 

Język rosyjski

mgr Aleksandra Frankowska

 

Język francuski

mgr Joanna Stasiak

 

Język hiszpański

dr Sylwester Stanicki

  

Matematyka

mgr Wioletta Antosiak

mgr Szymon Kaźmierowski

mgr Grzegorz Zyśk

mgr Joanna Gronowska

mgr Sylwia Bortnowska

mgr Aleksandra Daszkiewicz

 

Historia

mgr Agnieszka Borowiecka

mgr Małgorzata Mularska

mgr Małgorzata Gabryś

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Gabryś

mgr Agnieszka Borowiecka

mgr Tomasz Wyrwas

 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Małgorzata Gabryś

 

Biologia

dr Lidia Nawrocka

mgr Aldona Windorpska

mgr Ewa Cygan – Sidorkiewicz

mgr Beata Pielech

 

Geografia

dr Sylwester Stanicki

mgr Magdalena Jankun

mgr Monika Zakrzewska

 

Fizyka

mgr Joanna Kochanowska

mgr Anna Koc - Jaśkiewicz

 

Chemia

mgr Sylwia Bortnowska

mgr Joanna Kochanowska

mgr Anna Koc - Jaśkiewicz

 

Religia

mgr ks. Roman Pupiec

mgr ks. Łukasz Gaca

 

Wychowanie fizyczne

mgr Marta Czapla

mgr Tomasz Gadaj

mgr Arnold Goliszewski

mgr Karol Przybyła

  

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marta Radzikowska

 

Informatyka

mgr Roman Szocik

mgr Tomasz Wyrwas

  

Matematyka w informatyce

mgr Grzegorz Zyśk

 

Matematyka w praktyce

mgr Szymon Kaźmierowski

 

Public relations

mgr Małgorzata Gabryś

 

Media

mgr Anna Bazylczyk

 

Obróbka audio- video

mgr Anna Bazylczyk

  

Historia i społeczeństwo

mgr Agnieszka Borowiecka

mgr Małgorzata Mularska

mgr Małgorzata Gabryś

 

Przyroda

mgr Aldona Windorpska

mgr Magdalena Jankun

mgr Sylwia Bortnowska

dr Lidia Nawrocka

 

Warsztaty chemiczne

mgr Sylwia Bortnowska

 

Warsztaty biologiczne

mgr Aldona Windorpska

 

Elementy psychologii i pedagogiki

mgr Dorota Browarczyk

mgr Jolant Bilska - Rydzińska

mgr Anna Bazylczyk

dr Lidia Nawrocka

 

Wychowanie do życia w rodzinie

dr Lidia Nawrocka

 

Gry zespołowe

mgr Marta Czapla

mgr Tomasz Gadaj

Góra