Proponowane klasy w roku szkolnym 2024/2025:

Klasa ogólna – psychologiczno – kulturowa z integracją

 

przedmioty rozszerzone:

 • język polski,
 • biologia,
 • wiedza o społeczeństwie lub język angielski, lub drugi język obcy

 

Wybór klasy gwarantuje:

 • uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach ze specjalistami z zakresu psychologii;
 • udział w wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe;
 • kontakt z wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • patronat portEl – Elbląska Gazeta Internetowa, współpraca;
 • patronat – Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu;
 • współpraca z elbląskimi instytucjami kultury i sztuki;
 • warsztaty artystyczne oraz reporterskie (studio dziennikarskie działające na terenie szkoły);

 

Oddział Mistrzostwa Sportowego z Piłką Nożną/Oddział sportowy

 

przedmioty rozszerzone:

 • matematyka,
 • język angielski lub geografia lub biologia lub drugi język obcy

 

Wybór klasy gwarantuje:

 • specjalistyczny trening piłkarski w ramach zajęć wychowania fizycznego;
 • współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej;
 • naukę według programu nauczania opracowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie;
 • internat/ bursa i wyżywienie całodzienne.

 

Klasa sportowa - piłka ręczna/sporty walki z elementami fizjoterapii (pod patronatem Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu)

 

przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • matematyka lub geografia lub biologia lub drugi język obcy

 

Wybór klasy gwarantuje:

 • doskonalenie umiejętności profesjonalnej gry w piłkę ręczną, sportów walki i wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej;
 • pracę według programu nauczania przygotowanego przez ZPRP oraz PZJ w Polsce;
 • możliwość korzystania podczas zajęć z profesjonalnego sprzętu fizjoterapeutycznego w nowoczesnym Centrum Medycznym Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu;
 • internat/bursa i wyżywienie całodzienne.

 

 

Rekrutacja do klas sportowych - testy sprawnościowe 

 

 

Opis testu sprawności fizycznej - piłka nożna

Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej z piłki nożnej:

03.06.2024 r. godz. 10.00 - boisko przy ul. Moniuszki 29 w Elblągu

Termin dodatkowy: 10.06.2024 r godz. 10.00 - boisko przy ul. Moniuszki 29 w Elblągu

 

 

Opis testu sprawności fizycznej - piłka ręczna

Termin przeprowadzenia prób spawności fizycznej z piłki ręcznej:

04.06.2024 r. godz. 10.00 - hala IVLO ul. Sienkiewicza 4 w Elblągu 

Termin dodatkowy: 11.06.2024 r. godz. 10.00 - hala IVLO ul. Sienkiewicza 4 w Elblągu

 

Opis testu sprawności fizycznej - judo

Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej z sportów walki:

04.06.2024 r. godz. 10.00 - hala IVLO ul. Sienkiewicza 4 w Elblągu 

 Termin dodatkowy: 11.06.2024 r. godz. 10.00 - hala IVLO ul. Sienkiewicza 4 w Elblągu

 

 

UWAGA! 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę: https://eped.pl

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.


Kandydaci, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu, mogą tradycyjnie (druk do pobrania w szkole bądź na stronie) złożyć go w szkole I-go wyboru.

 

Liceum Ogólnokształcące kształcenie w zakresie rozszerzonym z Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc Forma kształcenia Uwagi

 

KLASA OGÓLNA  – PSYCHOLOGICZNO-KULTUROWA z
INTEGRACJĄ

Przedmioty w rozszerzeniu – język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie lub język angielski, lub drugi język obcy.

 

angielski,

niemiecki,

hiszpański

1 20 integracyjna Uczeń uczy się języka angielskiego i wybiera drugi język obcy

 

 ODDZIAŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z PIŁKĄ NOŻNĄ 

Przedmioty w rozszerzeniu - matematyka, język angielski lub geografia lub biologia lub drugi język obcy.

1 27 sportowa - piłka nożna*

 

 

KLASA SPORTOWA PIŁKA RĘCZNA / SPORTY WALKI Z ELEMENTAMI FIZJOTERAPII
Klasa patronacka AMiSNS

 

Przedmioty w rozszerzeniu – język angielski, matematyka lub geografia lub biologia lub drugi język obcy.

 

1 27 sportowa - piłka ręczna*

* kandydatów do klasy sportowej obowiązuje próba sprawności fizycznej i z zakresu gry w piłkę ręczną (nożną) w terminach podanych w zarządzeniu nr 6/2024 Dyrektora ZSiPS w Elblągu.

 

WAŻNE! Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej mają obowiązek złożyć orzeczenie lekarskie o posiadaniu bardzo dobrego stanu zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

art. 137 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)

 

Zarządzenie nr 6/2024 Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu z dnia 28 lutego 2024 
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do szkoły ponadpodstawowej

Druk orzeczenia lekarza - klasy sportowe

 

 plakat

Ulotka1

 ulotka 2