flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Rekrutacja

Prosimy o zapoznanie się z informatorem.

składanie wniosków przez EPED 17-31.05.2021 r. - klasy sportowe

składanie wniosków przez EPED 17.05-21.06.2021 r. - klasy integracyjne


Opis testu sprawności fizycznej - piłka nożna

TERMIN I PIŁKA NOŻNA
9.06.2021 - ŚRODA GODZ. 10.30 STADION UL. MONIUSZKI 29 ELBLĄG

TERMIN II PIŁKA NOŻNA
21.06.2021 - PONIEDZIAŁEK GODZ. 10.30 STADION UL. MONIUSZKI 29 ELBLĄG

TERMIN UZUPEŁNIAJĄCY PIŁKA NOŻNA
10.08.2021 - WTOREK GODZ. 10.30 HALA SPORTOWA IV LO UL. SIENKIEWICZA 4 ELBLĄG

Opis testu sprawności fizycznej - piłka ręczna

Opis testu sprawności fizycznej - judo, sporty walki

TERMIN I PIŁKA RĘCZNA, JUDO-SPORTY WALKI
10.06.2021 - CZWARTEK GODZ. 1030 HALA SPORTOWA IV LO UL. SIENKIEWICZA 4 ELBLĄG

TERMIN II PIŁKA RECZNA, JUDO-SPORTY WALKI
22.06.2021 - WTOREK GODZ. 10.30 HALA SPORTOWA IV LO UL. SIENKIEWICZA 4 ELBLĄG

TERMIN UZUPEŁNIAJĄCY PIŁKA RĘCZNA, JUDO-SPORTY WALKI
10.08.2021 - WTOREK GODZ. 10.30 HALA SPORTOWA IV LO UL. SIENKIEWICZA 4 ELBLĄGKlasy sportowe

Klasy integracyjne

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22 odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://eped.pl

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

UWAGA!
Kandydaci, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu, mogą tradycyjnie (druk do pobrania w szkole bądź na stronie) złożyć go w szkole I-go wyboru.

 

Liceum Ogólnokształcące kształcenie w zakresie rozszerzonym z Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc Forma kształcenia Uwagi

KLASA HUMANISTYCZNO – PSYCHOLOGICZNA
Integracja

Przedmioty w rozszerzeniu – język polski, biologia

 

angielski,

niemiecki,

hiszpański

1 20 integracyjna Uczeń uczy się języka angielskiego i wybiera drugi język obcy

KLASA EKOLOGICZNO-BADAWCZA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Integracja

Przedmioty w rozszerzeniu – biologia, język angielski

 

1 20 integracyjna

 

 KLASA SPORTOWA – PIŁKA NOŻNA Z TURYSTYKĄ


Przedmioty w rozszerzeniu - matematyka, geografia, język angielski

1 27 sportowa - piłka nożna*

KLASA SPORTOWA –

I Grupa: PIŁKA RĘCZNA Z ELEMENTAMI FIZJOTERAPII
Klasa patronacka EUHE

Przedmioty w rozszerzeniu – biologia, język angielski, do wyboru chemia lub geografia

 

II Grupa: JUDO - SPORTY WALKI

Przedmioty w rozszerzeniu – geografia, matematyka, język angielski

 

1 14+14

sportowa - piłka ręczna*

 

 

 

sportowa - JUDO - sporty walki*

 

* kandydatów do klasy sportowej obowiązuje próba sprawności fizycznej i z zakresu gry w piłkę ręczną (nożną) w terminach podanych w zarządzeniu nr 12/2020/2021 Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

 

WAŻNE! Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej mają obowiązek złożyć orzeczenie lekarskie o posiadaniu bardzo dobrego stanu zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

art. 137 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)

 

Zarządzenie nr 12/2020/2021
Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu z dnia 28 lutego 2021 
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów

Druk orzeczenia lekarza - klasy sportowe

Góra