Obchody dnia KEN  Obchody dnia KEN  Obchody dnia KEN

W dniu 25 października b.r. z okazji Dnia Nauczyciela spotkaliśmy się tym razem w restauracji „Metamorfoza", której właścicielką jest absolwentka Studium Nauczycielskiego p. Joanna Milczak.
Było to bardzo miłe spotkanie pełne wspomnień, w czym dużą rolę odegrały Joanna Milczak i dyr Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w skład którego wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące również absolwentka SN-u. Obie Panie z rozrzewnieniem i wzruszeniem wspominały swoich nauczycieli , imprezy, uroczystości szkolne i inne zdarzenia jakie miały miejsce w czasie ich nauki. Dyr. H. Szuszkiewicz podzieliła się z nami swoimi marzeniami o szkole, która będzie stwarzała możliwość traktowania dzieci i młodzieży w sposób indywidualny, będzie rozwijała ich zainteresowania, i stawiała na praktyczną wiedzę oraz samodzielne myślenie.
Wzajemnie życzyliśmy sobie zdrowia ,wsparcia w trudnych chwilach i długiego szczęśliwego życia,
Pani dyr. H. Szuszkiewicz dziękujemy za wsparcie finansowe a Pani Joannie Milczak dziękujemy za stworzenia wspaniałej atmosfery i pięknie zastawione stoły z pysznym jedzeniem.

Wspomnienia o Zofii Grzechnik

„Słowa nie wyrażą cierpienia, łzy nie umniejszają bólu...."

16 lutego 2023 roku zmarła nasza Koleżanka Zofia Grzechnik, długoletnia nauczycielka Studium Nauczycielskiego w Elblągu.
Tak Zofię wspomina Jej przyjaciółka Kazimiera Syrkiewicz.
Jako 19-latka po uzyskania dyplomu Studium Nauczycielskiego w 1957 roku rozpoczęła pracę w SP nr 12 w Elblągu, w której prowadziła lekcje ze śpiewu. Była pełna zapału do pracy, przyjaźnie nastawiona do uczniów. Stała się ulubioną „Panią od śpiewu"
Wspólnie z kol. Jadwigą Sokołowską prowadziły chór szkolny, który uświetniał nie tylko szkolne uroczystości, ale tez wielokrotnie stanowił oprawę muzyczną uroczystości miejskich.
Zosia cały czas podwyższała swoje kwalifikacje zawodowe. W systemie zaocznym ukończyła Wyższą Szkołę Muzyczną w Bydgoszczy i uzyskała tytuł magistra.
W 1969 roku podjęła pracę w Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli w Elblągu, a następnie w Studium Nauczycielskim na etacie nauczyciela muzyki. Przez 13 lat wspólnie z kol. Majką Wiesiołowską i kol. Mieczysławem Krawczukiem prowadzili chór szkolny, który odnosił sukcesy na przeglądach chórów (m. inn. zajął drugie miejsce na Przeglądzie Chórów Makroregionu Północnego).
Wychowankowie SN-u cenili nie tylko wysoki poziom edukacji muzycznej, ale też kulturę osobistą i życzliwy stosunek do uczniów.
Była osobą o ogromnej dobroci, wyrozumiałą, ciepłą, szanowaną nauczycielką, która uczyła miłości do muzyki i zawodu nauczyciela.
W latach 1976-1978 została oddelegowana do pracy w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Elblągu jako wizytator-metodyk wychowania muzycznego, pozostając na etacie SN-u, z którego w 1984 roku odeszła na emeryturę.
Prof. Zofia Grzechnik zapisała się na zawsze w pamięci swoich uczniów, koleżanek i kolegów jako piękna, elegancka, życzliwa i serdeczna osoba.
Zegnaj Zosiu, dziękujemy, że byłaś obecna w naszym życiu.

 mLegitymacja  mLegitymacja  mLegitymacja

Szanowni Państwo,

ZUS chce poinformować, że od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista posiada elektroniczną legitymację emeryta-rencisty tzw. mLegitymację, a od 9 stycznia 2023 r. jest ona dostępna w bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Istnieje  możliwości korzystania z wersji elektronicznej legitymacji, dzięki której można:

  • potwierdzić, że jest się emerytem lub rencistą,
  • udowodnić, że ma się prawo do świadczeń zdrowotnych,
  • skorzystać z ulg, które przysługują emerytom lub rencistom (np. zniżek do biletów).

Więcej informacji można znaleźć w załączonej ulotce oraz na naszej stronie ZUSu.

 Dzień Nauczyciela  Dzień Nauczyciela  Dzień Nauczyciela

17 października 2022 r .uroczyście obchodziliśmy Dzień Nauczyciela i XV – lecie Klubu „ Retro" . Z tej okazji odbyło się spotkanie byłych nauczycieli ze Studium Nauczycielskiego i IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Dzięki wsparciu finansowemu Dyrekcji Zespołu Szkół i Placówek Sportowych , za które dziękujemy, spędziliśmy miłe popołudnie w restauracji „WIARUS".

Pani Dyrektor Hanna Szuszkiewicz podziękowała za wszystkie lata pracy, zaangażowanie i serce włożone w wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi.
Życzyła nam wszelkiej pomyślności, zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym. Wyraziła gotowość pomocy i wsparcia w dalszej działalności naszego Klubu.

Krystyna Piotrowska

„Los przybywa niewzruszony
i nikt nie może przed nim uciec....."

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki Krystyny Piotrowskiej, wieloletniej nauczycielki matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym, Studium Nauczycielskim, IV Liceum Ogólnokształcącym a także nauczyciela akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

Pracę pedagogiczną rozpoczęła w I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu w 1967 roku. W tym samym budynku przy ulicy Pocztowej 2, 17 lat wcześniej, bo w 1950 roku zaczynała naukę w klasie I Ogólnokształcącej Szkoły Stopnia Podstawowego i Licealnego pod patronatem TPD.
Po studiach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powróciła do swojej macierzystej szkoły, ale już do I LO jako nauczycielka matematyki. W 1984 r. podjęła pracę w ówczesnym Studium Nauczycielskim a następnie w IV Liceum Ogólnokształcącym, gdzie pracowała (na pełnym etacie) do 1997 roku, a po przejściu na emeryturę w niepełnym wymiarze godzin do 2002 roku.

Prof. Krystyna Piotrowska była wspaniałym człowiekiem, pedagogiem i wychowawcą. Zapisała się na zawsze w pamięci swoich uczniów, koleżanek i kolegów. Wspominamy Ją jako skromną, pogodną i ciepłą osobę, mającą dużo życzliwości dla każdego ucznia. Była człowiekiem wielkiego serca. Miała dar przekazywania wiedzy matematycznej w sposób jasny i zrozumiały, nawet dla humanistów, o czym świadczyły wyniki egzaminu maturalnego z matematyki.

Na zawsze zapamiętamy Jej pogodny uśmiech, sympatyczne rozmowy w czasie przerw w pokoju nauczycielskim i oczywiście wycieczki, które organizowała dla emerytowanych nauczycieli z Klubu „Retro" przy IV LO. Dzięki Niej zwiedziliśmy pół Europy i najciekawsze regiony naszego kraju.

Wspaniałe były te wrześniowe wyprawy turystyczne połączone ze zwiedzaniem zabytkowych obiektów, budowli, muzeów w różnych regionach Polski. A do tego jeszcze...... wieczory w teatrze, koncerty i inne atrakcje ! Jej ostatnia propozycja ( z 2020 r.) dotyczyła rejonu południowej Polski.... już nie zostanie zrealizowana !

Odejście Osoby tak godnej szacunku, jaką była Krystyna Piotrowska, bardzo nas poruszyła. Nie znamy słów, aby wyrazić co czujemy! Pozostały nam tylko łzy. Będziemy Ją zawsze wspominać z wdzięcznością i szacunkiem.

W żalu łączymy się z Rodziną Zmarłej Koleżanki. Pamięć o Niej pozostanie w naszych sercach. Dziś wyrażamy wdzięczność, że mogliśmy razem pracować, podróżować, smucić się, radować....

Rodzinie i Bliskim wyrażamy szczere wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 10 października br. o godz. 12.30 w Kościele pw. św. Brunona przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu. Nabożeństwo żałobne odbędzie się o godz. 13.00. Pożegnanie śp. Krystyny Piotrowskiej odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym Dębica w Elblągu przy Starym Domu Pogrzebowym ok. godz. 14.00

Bożena Kamińska

 7.03. 2022 r. zmarła prof. Jadwiga Sobierańska  7.03. 2022 r. zmarła prof. Jadwiga Sobierańska  

Słowa wydają się niewystarczające, aby wyrazić smutek, jaki czujemy z powodu śmierci naszej Koleżanki Jadwigi Sobierańskiej, nauczycielki metodyki nauczania początkowego w Studium Nauczycielskim w latach 1979-1989. Była świetnym pedagogiem, dydaktykiem oraz serdeczną koleżanką, zawsze uczynną, gotową do pomocy. Trudno jest pisać o Jadwidze w czasie przeszłym i trudno jest powiedzieć, żegnaj Jadziu. W imieniu koleżanek i kolegów pożegnał Zmarłą Stanisław Pestka, b. dyrektor Studium Nauczycielskiego.

Bożena Kamińska