flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Terminarz roku szkolnego 2016/2017

 

1 września Rozpoczęcie roku szkolnego
12 września Zebrania z rodzicami godz. 17.00
24 października Konsultacje z rodzicami godz. 17.00
9 grudnia Wystawienie zagrożeń
12 grudnia Zebrania z rodzicami godz. 16.30.
Konsultacje godz. 17.00
23 grudnia - 1 stycznia Zimowa przerwa świąteczna
13 stycznia Klasyfikacja semestralna
23 stycznia - 5 lutego Ferie zimowe
13 lutego Zebrania z rodzicami godz. 16.30. 
Konsultacje godz. 17.00
17 marca Wystawienie prognozowanych ocen rocznych w klasach III
20 marca Zebrania z rodzicami godz. 16.30
Konsultacje godz. 17.00
13 - 18 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
21 kwietnia
Klasyfikacja końcoworoczna klas III
28 kwietnia Zakończenie roku szkolnego klas III
13 maja Wystawienie proponowanych ocen w klasach I-II
15 maja Zebrania z rodzicami godz. 16.30
Konsultacje godz. 17.00
14 czerwca Klasyfikacja końcoworoczna klas I i II
22 czerwca Dzień Wychowawcy
23 czerwca Zakończenie roku szkolnego
klasy I i II - godz. 9.00

Dodatkowe dni wolne dla młodzieży: 31 października 2016; 2, 4, 5, 8 maja 2017; 16 czerwca 2017

Góra