flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Terminarz roku szkolnego 2017/2018

 

4 września Rozpoczęcie roku szkolnego
18 września kl. I.        spotkanie z dyrektorem       godz. 17.00
                        spotkanie z wychowawcą   godz. 17.45        
kl. II i III spotkanie z wychowawcą    godz. 17.00
               spotkanie z dyrektorem     godz. 17.45
plenarne zebranie Rady Rodziców      godz. 18.15
23 października Konsultacje z rodzicami godz. 17.00
8 grudnia Wystawienie zagrożeń
11 grudnia Zebrania z rodzicami godz. 16.30.
Konsultacje godz. 17.00
posiedzenie Prezydium Rady Rodziców godz. 17.00
23 grudnia - 1 stycznia Zimowa przerwa świąteczna
12 stycznia Klasyfikacja semestralna
22 stycznia - 4 lutego Ferie zimowe
12 lutego Zebrania z rodzicami godz. 16.30.&nbsp
Konsultacje godz. 17.00
16 marca Wystawienie prognozowanych ocen rocznych w klasach III
19 marca Zebrania z rodzicami godz. 16.30
Konsultacje godz. 17.00
posiedzenie Prezydium Rady Rodziców godz. 17.00
29 marca - 3 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
20 kwietnia
Klasyfikacja końcoworoczna klas III
27 kwietnia Zakończenie roku szkolnego klas III
11 maja Wystawienie proponowanych ocen w klasach I-II
14 maja Zebrania z rodzicami godz. 16.30
Konsultacje godz. 17.00
15 czerwca Klasyfikacja końcoworoczna klas I i II
21 czerwca Dzień Wychowawcy
22 czerwca Zakończenie roku szkolnego
klasy I i II - godz. 9.00

Dodatkowe dni wolne dla młodzieży: 30 kwietnia 2018; 2, 4, 7, 8 maja 2018; 1 czerwca 2018

Góra