flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Terminarz roku szkolnego 2018/2019

 

3 września Rozpoczęcie roku szkolnego
17 września kl. I-III        spotkanie z dyrektorem       godz. 17.00
                  spotkanie z wychowawcą     godz. 17.45        
plenarne zebranie Rady Rodziców      godz. 18.15
22 października Konsultacje z rodzicami godz. 17.00
7 grudnia Wystawienie zagrożeń
10 grudnia Zebrania z rodzicami godz. 16.30.
Konsultacje godz. 17.00
posiedzenie Prezydium Rady Rodziców godz. 17.00
23 grudnia - 1 stycznia Zimowa przerwa świąteczna
11 stycznia Klasyfikacja semestralna
21 stycznia - 3 lutego Ferie zimowe
11 lutego Zebrania z rodzicami godz. 16.30.
Konsultacje godz. 17.00
15 marca Wystawienie prognozowanych ocen rocznych w klasach III
18 marca Zebrania z rodzicami godz. 16.30
Konsultacje godz. 17.00
posiedzenie Prezydium Rady Rodziców godz. 17.00
18 kwietnia - 23 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
24 kwietnia
Klasyfikacja końcoworoczna klas III
26 kwietnia Zakończenie roku szkolnego klas III
10 maja Wystawienie proponowanych ocen w klasach I-II
13 maja Zebrania z rodzicami godz. 16.30
Konsultacje godz. 17.00
14 czerwca Klasyfikacja końcoworoczna klas I i II
19 czerwca Dzień Wychowawcy
21 czerwca Zakończenie roku szkolnego
klasy I i II - godz. 9.00

Dodatkowe dni wolne dla młodzieży: 2 listopada 2018; 2, 6, 7, 8 maja 2018; 

Góra