flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Terminarz roku szkolnego 2019/2020

 

2 września Rozpoczęcie roku szkolnego
9 września Spotkania z rodzicami
30 września Deklaracja maturalna - wstępna zgodnie z harmonogramem CKE
14 października Dzień Edukacji Narodowej
7 listopada Konsultacje z rodzicami godz. 16.30
26-27 listopada Rekolekcje dla młodzieży
14 grudnia

Wystawienie ocen prognozowanych,
informacja o ocenie ndst

19 grudnia Spotkania z rodzicami - informacje o ocenach prognozowanych
23 grudnia - 31 grudnia Przerwa świąteczna
14 stycznia Wystawienie ocen za I półrocze 2019/20
16 stycznia Spotkania z rodzicami - wyniki uczniów w nauce za I półrocze,
godz. 16.30
20 stycznia - 2 lutego Ferie zimowe
7 lutego Deklaracja maturalna - ostateczna zgodnie z harmonogramem CKE
16 marca Wystawienie ocen progozowanych w klasach trzecich. 
Informacje o zagrożeniach oceną ndst.
19 marca  Spotkania z rodzicami,
oceny prognozowane w klasach maturalnych.
Konsultacje z rodzicami - godz. 16.30
9-14 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
15 kwietnia Wystawiienie ocen końcowych - klasy maturalne
24 kwietnia Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
15 maja Wystawienie zagrożeń, ocen prognozowanych w klasach I-II
21 maja Spotkaniaz rodzicami - informacja o ocenach prognozowanych
16 czerwca Wystawienie ocen końcowych w roku szkolnym 2019/2020 
26 czerwca Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

Dodatkowe dni wolne dla młodzieży: 31 października 2019; 2, 3 stycznia 2020; 4, 5, 6 maja 2020; 12 czerwca 2020

Góra