Nasza Szkoła została wyróżniona międzynarodowym certyfikatem Zielona Flaga. Certyfikat otrzymaliśmy po udziale w programie Eko-Szkoły w edycji 2021/2022. Dzięki naszej ciężkiej pracy działania szkoły zostały wysoko ocenione przez Kapitułę Programu.
Zielona Flaga jest międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym w programie
Eco - Schools (EkoSzkoły). Celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii
i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu.
Zielona Flaga jest tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach programu Eco – Schools.

W tym roku nasza szkoła – Zespół Szkół i Placówek Sportowych - przystąpiła do projektu Zielona Flaga.Celem projektu jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Zielona Flaga jest tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach programuEco – Schools.

Aby otrzymać certyfikat, musimy aktywnie działać, wspierać kampanie ekologiczne w środowisku szkolnym i lokalnym. Musimy wspólnymi siłami sprostać kilku działaniom. Jednym z nich jest zebranie grupy osób do prowadzenia działań (powołanie Komitetu Ekologicznego Zielonej Flagi), dlatego też zachęcam uczniów do współpracy.

Koordynatorzy: Joanna Kochanowska
Anna Chaberek,
Karolina Michalak