W tym roku nasza szkoła – Zespół Szkół i Placówek Sportowych - przystąpiła do projektu Zielona Flaga.Celem projektu jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Zielona Flaga jest tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach programuEco – Schools.

Aby otrzymać certyfikat, musimy aktywnie działać, wspierać kampanie ekologiczne w środowisku szkolnym i lokalnym. Musimy wspólnymi siłami sprostać kilku działaniom. Jednym z nich jest zebranie grupy osób do prowadzenia działań (powołanie Komitetu Ekologicznego Zielonej Flagi), dlatego też zachęcam uczniów do współpracy.

Koordynatorzy: Joanna Kochanowska
Anna Chaberek,
Karolina Michalak