KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Pani Hanna Szuszkiewicz;
  Jednostka: Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, z siedzibą przy ul. Agrykola 6;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel. 55 625 68 08 / 55 625 68 09;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych oraz określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach;
 5. Podanie danych jest:
  • obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
  • dobrowolne, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO).

Inspektor Ochrony Danych: Anita Sienicka
Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Sławomir Weiert e-mail: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 55 625 68 08 / 55 625 68 09