flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Pedagog

Pedagog

mgr Teresa Mikuła

 Godziny pracy:

poniedziałek   9.20 - 11.50
wtorek 10.30 - 12.30
środa 10.30 - 13.00
czwartek   9.20 - 11.50
piątek   9.20 - 11.50

Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

tel. 55 625-89-41

 

Konsultacje:

Dyżur w czasie konsultacji dla rodziców od 17 do 18  zgodnie z harmonogramem konsultacji.

Uczniowie, którzy są pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni specjalistycznych proszeni są o dostarczenie opinii lub orzeczeń.

Wolontariat

Uczniowie zainteresowani wolontariatem proszeni są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego.

Stypendia

Wnioski przyjmowane są na początku września.

Stypendia socjalne: uczniowie z Elbląga składają wnioski w szkole, z innych miejscowości w swoich gminach.

Uczniowie, którzy mają trudną sytuację materialną, wysokie wyniki w nauce i wyróżniają się pod względem aktywności (konkursy przedmiotowe, sportowe, artystyczne, wolontariat itp.) mogą składać wnioski o stypendia:

Szansa z Fundacji Elbląg:  www.fundacja.elblag.pl/

Uczniowie niepełnosprawni mogą składać wnioski o stypendium Słonik:  www.fundacja.elblag.pl/

Wyprawka szkolna

O dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych mogą ubiegać się rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Góra