flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Zmarł prof. Jan Cydzik

"Śmierć zabiera nam człowieka,

ale nie zabiera nam wspomnień o nim..."

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wspaniałego Kolegi - Jana Cydzika, który niespodziewanie opuścił nas 8 czerwca 2013r. Janusz przez całe życie zawodowe był oddany pracy pedagogicznej.

Z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem uczył młodzież miłości do świata, przyrody i ludzi. Zapamiętamy Go także jako wielkiego pasjonata sztuki fotografowania i filmowania, bo pozostawił całe bogactwo na zawsze utrwalonych uroczystości szkolnych, sfilmowanych wydarzeń z życia młodzieży i grona pedagogicznego!

Smutno nam, że Janusz odszedł na wieczną wędrówkę!

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 czerwca br. w kościele pw. Wszystkich Świętych i na Dębicy, gdzie w kolumbarium spoczęły Jego prochy.

Powitanie wiosny

 Powitanie wiosny  Powitanie wiosny  Powitanie wiosny

W dniu 21 marca 2013r. członkowie Klubu Retro powitali pierwszy dzień wiosny na przekór zimowej szacie  już w świątecznych nastrojach. Przy świątecznie nakrytych stołach, zastawionych wielkanocnymi przysmakami, na przyjacielskich rozmowach szybko mijał czas.  Następne spotkanie odbędzie się w  Sandomierzu, docelowym miejscu naszej wycieczki, organizowanej w dniach 13 – 16 września. Do zobaczenia na trasie Elbląg - Kazimierz Dolny - Lublin - Sandomierz.

Spotkanie wigilijne 2012

 Spotkanie wigilijne 2012  Spotkanie wigilijne 2012  Spotkanie wigilijne 2012

Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia, 12 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie nauczycieli należących do Klubu „Retro” przy IV Liceum Ogólnokształcącym. Miłą niespodziankę przygotowała nam Dyrekcja Szkoły. Otóż dyr.  Sylwester Stanicki  wraz z dyr. Wiolettą Antosiak przyszli z ogromnym tortem i piękną nową Kroniką. Uhonorowano w ten sposób 5-cio lecie istnienia naszego Klubu. Jak przypomniał pan Dyrektor - 18 listopada 2007 r. na Radzie Pedagogicznej podjęto uchwałę o powołaniu Klubu „Retro” zrzeszającym emerytowanych nauczycieli z byłych szkół:  Studium Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskiego i obecnego IV Liceum Ogólnokształcącego. Byliśmy usatysfakcjonowani a jednocześnie wzruszeni pamięcią młodszego pokolenia pedagogów o nas starszych „belfrach”.

Aktualnie Klub liczy 43 członków. Jeszcze niedawno było nas 46 osób. W tym roku pożegnaliśmy trzech wspaniałych nauczycieli: mgr Danutę Konopkę - nauczycielkę języka polskiego i naszego nieodżałowanego kronikarza, mgr Alinę Demkowicz - świetną nauczycielkę języka rosyjskiego i mgr Stanisława Przybycienia, który w latach 1973 – 1984 był dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego, a w naszej szkole świetnym nauczycielem fizyki i przysposobienia obronnego. Pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

Wspominaliśmy wspólnie spędzone lata pracy w Studium i w Liceum. Dzieliliśmy się swoimi radościami i smutkami . Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy informacji o dokonaniach obecnej Dyrekcji i Grona Pedagogicznego, o ich sukcesach i trudnościach jakie przezwyciężają dla dobra młodzieży.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku życzymy Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu IV LO satysfakcji  z pracy oraz pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Niech te Święta będą okazją do odpoczynku w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół.

Zmarła pani prof. Danuta Konopka.

4 czerwca 2012 r. w wieku 79 lat zmarła mgr Danuta Konopka, długoletnia  nauczycielka  Studium Nauczycielskiego i IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Była znakomitym dydaktykiem i organizatorem życia artystycznego w szkole. W naszej pamięci pozostanie jako osoba o wielkiej życzliwości, szlachetności, wrażliwości – i zarazem -  o wyjątkowej skromności.

Wiosenne spotkanie

 Wiosenne spotkanie  Wiosenne spotkanie  Wiosenne spotkanie
24 kwietnia 2012 r. odbyło się kolejne towarzyskie spotkanie emerytowanych nauczycieli z byłego Studium Nauczycielskiego i IV Liceum Ogólnokształcącego.
Jak zwykle panowała prawdziwie rodzinna atmosfera.Widoczna była radość ze spotkania w gronie przyjaciół. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w Bydgoszczy.
To miasto będzie docelowym miejscem w programie dwudniowej wycieczki zaplanowanej na wrzesień b.r.

Spotkanie przedświąteczne

 Spotkanie przedświąteczne  Spotkanie przedświąteczne  Spotkanie przedświąteczne

7 grudnia 2011 r. członkowie Klubu “Retro“ spotkali się na spotkaniu przedświątecznym. Minęło 4 lata od pierwszego założycielskiego zebrania Klubu “Retro“ zrzeszającego emerytowanych nauczycieli ze Studium Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskiego i IV Liceum Ogólnokształcącego. Obecnie Klub liczy 46 członków. Wśród nich są również wykładowcy z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, wcześniej pracujący w Studium Nauczycielskim i Kolegium Nauczycielskim.

W ciągu 4 lat działalności Klubu odbyło się 13 spotkań towarzyskich, zorganizowano 7 kilkudniowych wycieczek, w tym 1 zagraniczną pn.“Szlakiem zamków Książąt Bawarskich“. Spora grupa nauczycieli uczestniczyła również w wycieczkach do Prowansji i Toskanii, organizowanych przez IV LO.

Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca z Dyrekcją IV LO. Dyrektor Sylwester Stanicki (wcześniej dyr. Henryk Horbaczewski) wspiera działalność Klubu poprzez dofinansowanie podejmowanych przedsięwzięć, udostępnianie pomieszczeń szkolnych i co jest bardzo ważne - odczuwalną życzliwość dla starszego “stanu nauczycielskiego“.

Zarząd Klubu “Retro“ uzyskał od swoich członków absolutorium. Wybory nowych władz Klubu odbędą się w marcu 2012 r.

Góra