flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Konkurs fotograficzny

logo las

Rok 2011 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów. Wezwano wszystkie państwa w ONZ z odpowiednimi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, sektorem prywatnym i innymi podmiotami do podjęcia wspólnego wysiłku, którego celem jest podniesienie świadomości na temat zrównoważonego zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów. Logo roku lasów oraz główne przesłanie „Lasy dla ludzi” („Forests for people”) mają wzmocnić przekaz, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu 7 mld ludzi na całym świecie.

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji ekologicznej poprzez wzięcie udziału w konkursie fotograficznym „Las jest w nas”. Na autorów najlepszych prac Czekaja nagrody: aparaty fotograficzne, akcesoria foto, sprzęt multimedialny oraz atrakcyjne nagrody książkowe.

Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2011. Więcej informacji u pani Ewy Sidorkiewicz lub na stronie

http://www.lasjestwnas.pl/

Oszczędzanie energii w biurze

Uwaga!

1.         Grupy muszą być 3- osobowe
2.         Każda grupa wykonuje 6 plakietek o określonych wymiarach  (patrz Regulamin)
3.         Na plakietce musi być zawarty rysunek oraz hasło (hasło nie może być poza plakietką)

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. realizuje projekt promujący oszczędzanie energii w biurze. Chcielibyśmy zaangażować w jego realizację młodzież, która w przyszłości będzie miała styczność z tym tematem, a już dziś może zdobywać wiedzę współpracując z nauczycielami i rodzicami.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie sześciu najbardziej pomysłowych haseł promujących racjonalne gospodarowanie energią w biurze oraz opracowanie ilustracji do każdego hasła.

Zapraszamy uczniów do odszukania ciekawych informacji na ten temat, ubranie ich w odpowiednie hasła oraz zilustrowanie. Porady nie muszą dotyczyć specjalistycznej technicznej wiedzy. Efektem będzie wydrukowanie najlepszych prac w formie naklejek, które trafią do rąk wielu pracowników biur. Dopuszczone są zarówno ilustracje wykonane ręcznie jak i przy użyciu programów graficznych.

Regulamin konkursu (podano istotne informacje – cały regulamin do wglądu u pani Ewy Sidorkiewicz lub do pobrania ze strony internetowej: http://www.kape.gov.pl/PL/Ogloszenia/KonkursEnergooszczedneBiuro/index.phtml ):

1.      Przedmiotem konkursu jest opracowanie sześciu najbardziej pomysłowych haseł promujących racjonalne gospodarowanie energią w biurze oraz opracowanie ilustracji do każdego hasła.

2.      Dopuszczone są zarówno ilustracje wykonane ręcznie jak i przy użyciu programów graficznych, przy czym pliki elektroniczne muszą być nadesłane wraz z wizualizacją w pliku JPG, lub pdf.

3.      Każde hasło oraz ilustracja powinno zmieścić się na powierzchni około 5 cm x 10 cm.

4.      W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie trzyosobowe zespoły - dowolna ilość zespołów z każdej szkoły.

5.      Nagrody zostaną przyznane za I, II i III miejsce. Nagrodzeni zostaną imiennie wskazani uczniowie - każda osoba z zespołu otrzyma osobną nagrodę. Wyklucza się możliwość nagrodzenia całej klasy bądź szkoły.

6.      Nagrody: za I miejsce każdy członek zespołu otrzyma cyfrowy aparat fotograficzny, za II i III miejsce: plecak z logo i hasłem kampanii „Energooszczędne biuro".

7.      Ostatecznym terminem nadsyłania prac do KAPE S.A. jest 28 stycznia 2011 r. - decydująca jest data dostarczenia pracy do KAPE S.A. (Uwaga termin wewnętrzny dla naszej szkoły to 25 stycznia 2011 r.)

8.      Prace można dostarczyć w formie papierowej

9.      Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz konkursowy.

10.  Najlepsze prace zostaną wykorzystane przy realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej „Energooszczędne biuro" i wydrukowane w formie naklejek.

Bioróżnorodności

kapsula

A jeśli by tak stworzyć wspólnymi siłami zbiór informacji dotyczących – Bioróżnorodności? Stworzyć Kapsułę, a w niej umieścić nasz przekaz dotyczący tego zagadnienia?

Rok 2010 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych rokiem Różnorodności Biologicznej. Stowarzyszenie Przyrodnicze Cis z Goworowa w partnerstwie z "Convention on Biological Diversity" w ramach obchodów Roku Różnorodności Biologicznej zachęca wszystkich do nadsyłania prac poświęconych tej tematyce. Jako że różnorodność jest słowem kluczem w całej akcji, tak też sposób, w który uczestnicy mogą o tym "powiedzieć" przybierać może wszelkie formy. Jedyny warunek - można to przedstawić w sposób cyfrowy i udostępnić na zasadach otwartej licencji. Zachęcamy wszystkich uczniów IV LO do wzięcia udziału w tworzeniu Kapsuły, w której umieścimy naszą wizję pojęcia "Bioróżnorodności".

Zachęcamy również do zapoznania się z tematem bioróżnorodności w gablocie na pierwszym piętrze
Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie www.badaniaprzyrody.pl i u pani profesor Ewy Sidorkiewicz.

Nasze liceum zamyka kapsułę 19 stycznia 2011 więc się pośpieszmy!

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

logo OWE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w XXVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, której etap podstawowy (szkolny) odbędzie się 10 stycznia 2011 r.

Zgłoszenia do etapu szkolnego przyjmuje pani Ewa Sidorkiewicz (gabinet nr 8) do 7 stycznia 2011 roku.

Zakres materiału i przykładowe testy znajdują się na stronie:

http://owe.com.pl/do-pobrania

Selektywna zbiórka odpadów

zbieramy_baterie

Przypominamy o trwającym do końca roku szkolnego konkursie na selektywną zbiórkę odpadów. Przynosimy do szkoły plastikowe nakrętki i  zużyte baterie

Góra