flag-enflag-deflag-ruflag-fr

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY „EKO-PLANETA 2011/2012”

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta” organizowany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie

W roku szkolnym 2011/2012 uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu:

a) teście konkursowym opracowanym przy współpracy z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, składającym się z pytań z zakresu wiedzy o przyrodzie Polski: pytań dotyczących przyrody, biologii, ochrony środowiska (zależnie od kategorii) i zwięzłej części opisowej. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0–8 pkt.).

b) konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej (max. 10 kartek A4) lub albumowej na temat: „Fascynująca przyroda polskich lasów”

Konkurs jest samofinansujący, środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 8,00 zł. od osoby

Szkolny Organizator Konkursu „Eko - Planeta 2011/2012” zobowiązany jest przesłać zbiorowe potwierdzenie wpłaty (kserokopię) na konto Organizatora do dnia 7 października 2011 (wpłat dokonujemy u nauczycieli biologii)

Prace indywidualne wraz z listami imiennymi uczestników należy wysłać najpóźniej do 13.01.2012 r

Każda praca indywidualna powinna być oznaczona kodem nadanym przez Organizatora, pieczątką szkoły, kategorią uczestnika oraz imieniem i nazwiskiem wykonawcy.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 06.03.2012 r. (czas – 45 min.).

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://www.eko.suwikr.pl/eko/regulamin.html

Elbląg Przyjazny środowisku

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza młodzież szkolną do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „ELBLĄG PRZYJAZNY ŚRODOWISKU".

Do 12 maja 2011 czekamy na prace - malarstwo, rysunek, grafika, ukazujące czysty, piękny Elbląg, będący oazą zieleni, miastem naszej przyszłości i cząstką wspólnego świata. Nagrodzone prace będą wyeksponowane na wystawie w Galerii MDK w Urzędzie Miejskim

Regulamin konkursu (kompletny regulamin na stronie: http://www.mdk.elblag.pl/?page=news&ShowOne=551 )

1.     Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika

2.     Format: arkusz A2; A3; A4

3.     Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela - instruktora autora pracy

4.     Prac nie zginać, nie zwijać!

5.     Oceny dokona jury powołane przez Młodzieżowy Dom Kultury wg grup wiekowych (dla naszej szkoły to grupa od 16 do 19 lat)

6.     Wyklucza się wszelkie prace z plasteliny i z użyciem produktów spożywczych.

7.     Prace przesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich popularyzowania.

Konkurs fotograficzny

logo las

Rok 2011 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów. Wezwano wszystkie państwa w ONZ z odpowiednimi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, sektorem prywatnym i innymi podmiotami do podjęcia wspólnego wysiłku, którego celem jest podniesienie świadomości na temat zrównoważonego zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów. Logo roku lasów oraz główne przesłanie „Lasy dla ludzi” („Forests for people”) mają wzmocnić przekaz, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu 7 mld ludzi na całym świecie.

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji ekologicznej poprzez wzięcie udziału w konkursie fotograficznym „Las jest w nas”. Na autorów najlepszych prac Czekaja nagrody: aparaty fotograficzne, akcesoria foto, sprzęt multimedialny oraz atrakcyjne nagrody książkowe.

Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2011. Więcej informacji u pani Ewy Sidorkiewicz lub na stronie

http://www.lasjestwnas.pl/

Oszczędzanie energii w biurze

Uwaga!

1.         Grupy muszą być 3- osobowe
2.         Każda grupa wykonuje 6 plakietek o określonych wymiarach  (patrz Regulamin)
3.         Na plakietce musi być zawarty rysunek oraz hasło (hasło nie może być poza plakietką)

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. realizuje projekt promujący oszczędzanie energii w biurze. Chcielibyśmy zaangażować w jego realizację młodzież, która w przyszłości będzie miała styczność z tym tematem, a już dziś może zdobywać wiedzę współpracując z nauczycielami i rodzicami.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie sześciu najbardziej pomysłowych haseł promujących racjonalne gospodarowanie energią w biurze oraz opracowanie ilustracji do każdego hasła.

Zapraszamy uczniów do odszukania ciekawych informacji na ten temat, ubranie ich w odpowiednie hasła oraz zilustrowanie. Porady nie muszą dotyczyć specjalistycznej technicznej wiedzy. Efektem będzie wydrukowanie najlepszych prac w formie naklejek, które trafią do rąk wielu pracowników biur. Dopuszczone są zarówno ilustracje wykonane ręcznie jak i przy użyciu programów graficznych.

Regulamin konkursu (podano istotne informacje – cały regulamin do wglądu u pani Ewy Sidorkiewicz lub do pobrania ze strony internetowej: http://www.kape.gov.pl/PL/Ogloszenia/KonkursEnergooszczedneBiuro/index.phtml ):

1.      Przedmiotem konkursu jest opracowanie sześciu najbardziej pomysłowych haseł promujących racjonalne gospodarowanie energią w biurze oraz opracowanie ilustracji do każdego hasła.

2.      Dopuszczone są zarówno ilustracje wykonane ręcznie jak i przy użyciu programów graficznych, przy czym pliki elektroniczne muszą być nadesłane wraz z wizualizacją w pliku JPG, lub pdf.

3.      Każde hasło oraz ilustracja powinno zmieścić się na powierzchni około 5 cm x 10 cm.

4.      W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie trzyosobowe zespoły - dowolna ilość zespołów z każdej szkoły.

5.      Nagrody zostaną przyznane za I, II i III miejsce. Nagrodzeni zostaną imiennie wskazani uczniowie - każda osoba z zespołu otrzyma osobną nagrodę. Wyklucza się możliwość nagrodzenia całej klasy bądź szkoły.

6.      Nagrody: za I miejsce każdy członek zespołu otrzyma cyfrowy aparat fotograficzny, za II i III miejsce: plecak z logo i hasłem kampanii „Energooszczędne biuro".

7.      Ostatecznym terminem nadsyłania prac do KAPE S.A. jest 28 stycznia 2011 r. - decydująca jest data dostarczenia pracy do KAPE S.A. (Uwaga termin wewnętrzny dla naszej szkoły to 25 stycznia 2011 r.)

8.      Prace można dostarczyć w formie papierowej

9.      Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz konkursowy.

10.  Najlepsze prace zostaną wykorzystane przy realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej „Energooszczędne biuro" i wydrukowane w formie naklejek.

Bioróżnorodności

kapsula

A jeśli by tak stworzyć wspólnymi siłami zbiór informacji dotyczących – Bioróżnorodności? Stworzyć Kapsułę, a w niej umieścić nasz przekaz dotyczący tego zagadnienia?

Rok 2010 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych rokiem Różnorodności Biologicznej. Stowarzyszenie Przyrodnicze Cis z Goworowa w partnerstwie z "Convention on Biological Diversity" w ramach obchodów Roku Różnorodności Biologicznej zachęca wszystkich do nadsyłania prac poświęconych tej tematyce. Jako że różnorodność jest słowem kluczem w całej akcji, tak też sposób, w który uczestnicy mogą o tym "powiedzieć" przybierać może wszelkie formy. Jedyny warunek - można to przedstawić w sposób cyfrowy i udostępnić na zasadach otwartej licencji. Zachęcamy wszystkich uczniów IV LO do wzięcia udziału w tworzeniu Kapsuły, w której umieścimy naszą wizję pojęcia "Bioróżnorodności".

Zachęcamy również do zapoznania się z tematem bioróżnorodności w gablocie na pierwszym piętrze
Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie www.badaniaprzyrody.pl i u pani profesor Ewy Sidorkiewicz.

Nasze liceum zamyka kapsułę 19 stycznia 2011 więc się pośpieszmy!

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

logo OWE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w XXVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, której etap podstawowy (szkolny) odbędzie się 10 stycznia 2011 r.

Zgłoszenia do etapu szkolnego przyjmuje pani Ewa Sidorkiewicz (gabinet nr 8) do 7 stycznia 2011 roku.

Zakres materiału i przykładowe testy znajdują się na stronie:

http://owe.com.pl/do-pobrania

Góra