flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Konkurs fotograficzny „Woda największy skarb natury"

Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zachęca do utrwalenia przepięknych polskich krajobrazów i zjawisk przyrodniczych w formie zdjęć. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu fotograficznego  jest „Woda – największy skarb natury”. Zapraszamy do udziału w konkursie nauczycieli i uczniów ze szkół z województwa warmińsko-mazurskiego.
Celem organizowanego konkursu jest budzenie zainteresowania pięknem otaczającej przyrody, dlatego zachęcamy do prowadzenia wnikliwej obserwacji środowiska naturalnego wokół nas oraz utrwalania na fotografii wszystkiego, co w świecie przyrody jest niezwykłe, fascynujące i zachwyca.
Pamiętajmy: na wędrówki zabieramy ze sobą aparat fotograficzny!

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie jednego zdjęcia na papierze fotograficznym, w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie prace, które do tej pory nie były nagradzane w innych konkursach. Ocenie podlegać będą prace tylko indywidualnych twórców.

Do zdjęcia powinna być dołączona metryczka zawierająca informacje o przysłanym zdjęciu: miejsce i data wykonania fotografii, tytuł, bardzo krótki opis przedstawionego zjawiska czy osobliwości przyrodniczej oraz informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek, klasa, dokładny adres placówki szkolnej, e-mail, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela.

Nie wolno: umieszczać napisów na fotografii, oprawiać zdjęcia ramką, naklejać na papier, zwijać w rulon.

Prace należy dostarczyć w opakowaniu (teczka, foliowa koszulka) do 14.10.2013 r. do nauczyciela biologii.

Regulamin <<< tu <<<

Błękitna edukacja – konkursy o wodzie

Do wyboru konkurs plastyczny, literacki lub wykonanie prezentacji

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza szkoły z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w trzech konkursach o wodzie: plastycznym, eko-literackim i prezentacji multimedialnych.

Poprzez konkursy chcemy zainteresować nauczycieli i uczniów, tak ważnym zagadnieniem, jakim jest woda. Chcemy zachęcić do pogłębienia wiedzy na temat występowania i roli wody w przyrodzie i życiu człowieka, racjonalnego z niej korzystania, dostrzegania niezwykłych właściwości fizyko-chemicznych wody oraz jej roli w procesie kształtowania krajobrazu.

Organizowane konkursy, to nasz wkład w obchody Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody, jakim ONZ ogłosiło rok 2013.

Podsumowanie konkursów odbędzie się podczas forum ekologicznego pod nazwą: „Błękitna edukacja, czyli prawie wszystko o wodzie”, które odbędzie się 19 kwietnia b.r. w W-MODN w Elblągu.

Prace należy dostarczyć do dnia 22 marca 2013 r. (termin szkolny) do pani Ewy Sidorkiewicz.

Uwaga w załącznikach znajdują się regulaminy 3 konkursów, które uczestnicy powinni dokładnie przeczytać!

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Konkurs fotografii przyrodniczej „NATURA wokół mnie”

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Olsztynie wraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w konkursie fotografii przyrodniczej "NATURA wokół mnie".

Tematem konkursu jest fotografia przyrodnicza, obrazująca różnorodność przyrody naszego regionu i sposoby jej ochrony. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać do 2 fotografii.

Fotografie muszą być wykonane samodzielnie, nie mogą to być prace, które były już nagradzane lub publikowane.

Fotografie należy dostarczyć w postaci elektronicznej w formacie JPG lub JPEG na płycie CD lub DVD oraz w wersji papierowej w formacie 15x20 cm. Każde zdjęcie biorące udział w konkursie musi być opisane w następujący sposób: tytuł fotografii, imię i nazwisko autora, miejsce wykonania zdjęcia (np. miejscowość lub jej okolice, jezioro lub jego okolice, gmina itd.), data wykonania zdjęcia. Opis fotografii należy sporządzić w postaci pliku tekstowego, odrębnie dla każdego zdjęcia, identyfikującego je i dostarczyć wraz ze zdjęciem na płycie CD lub DVD.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 14 września 2012 roku do pani Ewy Sidorkiewicz.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa, której wzór jest w załączniku.

karta zgłoszenia, regulamin, zaproszenie

"Niezwykłe zjawiska i osobliwości przyrodnicze Warmii i Mazur"

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza wszystkich uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego oraz ich nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.: "Niezwykłe zjawiska i osobliwości przyrodnicze Warmii i Mazur".
Celem organizowanego konkursu jest budzenie zainteresowania pięknem otaczającej przyrody, dlatego zachęcamy do prowadzenia wnikliwej obserwacji środowiska naturalnego wokół nas oraz utrwalania na fotografii wszystkiego, co w świecie przyrody jest niezwykłe, fascynujące i zachwyca.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie jednego zdjęcia na papierze fotograficznym, w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie prace, które do tej pory nie były nagradzane w innych konkursach

Ocenie podlegać będą prace tylko indywidualnych twórców. Do zdjęcia powinna być dołączona metryczka zawierająca informacje o przysłanym zdjęciu: miejsce i data wykonania fotografii, tytuł, bardzo krótki opis przedstawionego zjawiska czy osobliwości przyrodniczej oraz informacje o autorze: uczeń: imię i nazwisko, wiek, klasa, dokładny adres placówki szkolnej, e-mail, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela.

nauczyciel: imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły, nauczany przedmiot, e-mail, telefon kontaktowy.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 12 października 2012 roku do pani Ewy Sidorkiewicz ( do 15 października można dostarczyć już tylko samodzielnie prace do organizatora).

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w regulaminie.

Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie.

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w ramach międzynarodowego projektu ARTWEI organizuje konkurs fotograficzny pt. : „Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie„. Współorganizatorami konkursu są Bałtycki Instytut Ekologii Hydrosfery (Rosja, Kaliningrad) i EUCC -Niemiecka Unia na Rzecz Wybrzeża (Niemcy).

Konkurs ma na celu propagowanie walorów turystycznych, wartości przyrodniczych i kulturowych rejonu Zalewu Wiślanego po obu stronach granicy i umacnianie więzi młodego pokolenia z regionem i jego historią. Konkurs trwa od 5 marca do 10 czerwca 2012 roku. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła, której uczniowie najaktywniej wezmą udział w konkursie otrzyma w nagrodę zestaw komputerowy, a najlepsze prace zostaną zaprezentowane w formie kalendarza na rok 2013.

Wszelkie informacje o konkursie oraz regulamin dostępne są na stronie www.artwei-photo.eu.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 pary zdjęć, przy czym w każdej parze jedno zdjęcie powinno przedstawiać sytuację, widok, osobę etc. przed laty a drugie zdjęcie powinno przedstawiać analogiczną sytuację, widok osobę współcześnie. Do każdej pary zdjęć powinien być dołączony opis historii łączącej zdjęcie współczesne i historyczne (1 opis dla pary zdjęć, do 500 słów)

Zdjęcia powinny być opatrzone wspólnym dla każdej pary zdjęć tytułem, nazwiskiem autora i adresem e-mail.

Osoby niepełnoletnie uczestniczą w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Stosowne oświadczenie rodziców/opiekuna prawnego stanowiące załącznik 1 do regulaminu powinno być przesłane do dnia 10 czerwca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres : Lena Szymanek, Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

 

Zdjęcia konkursowe wraz z opisem umieszczamy w wersji cyfrowej (w formacie JPG) w bazie danych (http://artwei04.databases.euccd.de).

Uwaga: najpierw należy uzgodnić z nauczycielem czy zdjęcie można umieścić na stronie (chyba, że bierze się udział indywidualnie, nie jako uczeń).

Europejskie Drzewo Roku

dabgrot

Europejskie Drzewo Roku – głosowanie trwa do 29 lutego!

Dąb Grot z Dęblina – laureat 1. edycji konkursu Klubu Gaja Drzewo Roku – ubiega się o tytuł Europejskiego Drzewa Roku. Każdy może oddać głos w konkursie na stronie: http://www.treeoftheyear.org/. Zapraszamy do głosowania.

Do tytułu Europejskiego Drzewa Roku 2012 pretenduje siedem drzew. Wszystkie są laureatami podobnych konkursów w swoich krajach.

Dębliński dąb Grot jest związany z historią walk Polaków o niepodległość. Niedaleko od drzewa znajdują się m.in. groby żołnierzy poległych w czasie wojny polsko - bolszewickiej i w czasie pierwszej wojny światowej, a także pilotów z dęblińskiej szkoły pilotów. Lokalnym popularyzatorem Grota był nieżyjący już dyrektor miejscowej szkoły, Stanisław Gelo. Do jednej z osób, przejętej faktem, że drzewo przetrwało dwie wojny powiedział: „ Trudno jest drzewu pozostać pomnikiem wśród ludzi.”

W pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu Drzewo Roku, przeprowadzonego przez Klub Gaja, w sumie oddano blisko 16 tys. głosów. Tym razem, gorąco zachęcamy do udziału w głosowaniu na Europejskie Drzewo Roku!

Organizatorem konkursu Europejskie Drzewo Roku jest Czeska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Konkurs Drzewo Roku w Polsce jest częścią projektu Święto Drzewa, który został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Góra