flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie.

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w ramach międzynarodowego projektu ARTWEI organizuje konkurs fotograficzny pt. : „Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie„. Współorganizatorami konkursu są Bałtycki Instytut Ekologii Hydrosfery (Rosja, Kaliningrad) i EUCC -Niemiecka Unia na Rzecz Wybrzeża (Niemcy).

Konkurs ma na celu propagowanie walorów turystycznych, wartości przyrodniczych i kulturowych rejonu Zalewu Wiślanego po obu stronach granicy i umacnianie więzi młodego pokolenia z regionem i jego historią. Konkurs trwa od 5 marca do 10 czerwca 2012 roku. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła, której uczniowie najaktywniej wezmą udział w konkursie otrzyma w nagrodę zestaw komputerowy, a najlepsze prace zostaną zaprezentowane w formie kalendarza na rok 2013.

Wszelkie informacje o konkursie oraz regulamin dostępne są na stronie www.artwei-photo.eu.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 pary zdjęć, przy czym w każdej parze jedno zdjęcie powinno przedstawiać sytuację, widok, osobę etc. przed laty a drugie zdjęcie powinno przedstawiać analogiczną sytuację, widok osobę współcześnie. Do każdej pary zdjęć powinien być dołączony opis historii łączącej zdjęcie współczesne i historyczne (1 opis dla pary zdjęć, do 500 słów)

Zdjęcia powinny być opatrzone wspólnym dla każdej pary zdjęć tytułem, nazwiskiem autora i adresem e-mail.

Osoby niepełnoletnie uczestniczą w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Stosowne oświadczenie rodziców/opiekuna prawnego stanowiące załącznik 1 do regulaminu powinno być przesłane do dnia 10 czerwca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres : Lena Szymanek, Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

 

Zdjęcia konkursowe wraz z opisem umieszczamy w wersji cyfrowej (w formacie JPG) w bazie danych (http://artwei04.databases.euccd.de).

Uwaga: najpierw należy uzgodnić z nauczycielem czy zdjęcie można umieścić na stronie (chyba, że bierze się udział indywidualnie, nie jako uczeń).

Europejskie Drzewo Roku

dabgrot

Europejskie Drzewo Roku – głosowanie trwa do 29 lutego!

Dąb Grot z Dęblina – laureat 1. edycji konkursu Klubu Gaja Drzewo Roku – ubiega się o tytuł Europejskiego Drzewa Roku. Każdy może oddać głos w konkursie na stronie: http://www.treeoftheyear.org/. Zapraszamy do głosowania.

Do tytułu Europejskiego Drzewa Roku 2012 pretenduje siedem drzew. Wszystkie są laureatami podobnych konkursów w swoich krajach.

Dębliński dąb Grot jest związany z historią walk Polaków o niepodległość. Niedaleko od drzewa znajdują się m.in. groby żołnierzy poległych w czasie wojny polsko - bolszewickiej i w czasie pierwszej wojny światowej, a także pilotów z dęblińskiej szkoły pilotów. Lokalnym popularyzatorem Grota był nieżyjący już dyrektor miejscowej szkoły, Stanisław Gelo. Do jednej z osób, przejętej faktem, że drzewo przetrwało dwie wojny powiedział: „ Trudno jest drzewu pozostać pomnikiem wśród ludzi.”

W pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu Drzewo Roku, przeprowadzonego przez Klub Gaja, w sumie oddano blisko 16 tys. głosów. Tym razem, gorąco zachęcamy do udziału w głosowaniu na Europejskie Drzewo Roku!

Organizatorem konkursu Europejskie Drzewo Roku jest Czeska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Konkurs Drzewo Roku w Polsce jest częścią projektu Święto Drzewa, który został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Konkurs "Piórkiem i ołówkiem"

Ruszył nowy ogólnopolski konkurs na szkice zwierząt wykonane ołówkiem lub piórkiem w kolorze czarnym. Organizator portal ZIELONA LEKCJA.PL zaprasza do konkursu  młodzież (13-20 lat) oraz dorosłych (od 21 lat). Na autorów najciekawszych szkiców czekają niepowtarzalne, artystyczne nagrody. Zadaniem uczestników jest stworzenie szkicu w kolorze czarnym ołówkiem, cienkopisem lub piórkiem, przedstawiającego zwierzęta. Dopuszczalne formaty to A4 i A5.  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
Na prace czekamy w naszej szkole do 30 marca 2012 roku (samodzielnie można wysłać prace do 31 marca 2012 roku, decyduje data stempla pocztowego).

Więcej o konkursie można przeczytać na http://www.zielonalekcja.pl/index.php?mod=konkurs&id=9211

Ogólnopolski Konkurs na scenariusz gry ekologicznej o tematyce gospodarowania odpadami i ich selektywnej zbiórki oraz recyklingu

Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu na scenariusz gry ekologicznej są firmy REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. z oraz Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Zgłoszenia uczestników i prace konkursowe będą przyjmowane przez panią Ewę Sidorkiewicz do 12 kwietnia 2012 r. (czwartek).

Każda praca ma zbyć zapakowana (ale nie zamknięta, aby można było sprawdzić czy zawartość odpowiada regulaminowi)

Po tym terminie zgodnie z regulaminem uczeń ma prawo do 15 kwietnia 2012 r. wysłać zgłoszenie samodzielnie.

Ocena nadesłanych prac przez Jury nastąpi do dnia 10 maja 2012 r. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 3 czerwca roku, w trakcie finału centralnego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu! Regulamin

Zadaniem uczestnika jest napisanie scenariusza gry o tematyce gospodarowania odpadami i ich selektywnej zbiórki oraz recyklingu. Gra może być adresowana do dowolnej grupy wiekowej (scenariusz powinien zawierać informację na temat przedziału wiekowego potencjalnych odbiorców gry). Uczestnik ma dowolność w doborze formy gry (planszowa, komputerowa, terenowa, karciana itp.) Scenariusz nie może zawierać błędów merytorycznych.

Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie scenariusze wykonane osobiście przez Uczestników, do których przysługują Uczestnikom nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nienaruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać kopertę zawierającą:

a) scenariusz gry (max 3 strony A4, czcionka: Arial, wielkość: 11)

b) dodatkowe załączniki graficzne lub rysunkowe: max 5 szt.

c) każdy z przesłanych do Konkursu scenariuszy musi zawierać w górnej części rewersu następujący opis:

- godło/pseudonim (znak/symbol/określenie identyfikujące Uczestnika, zachowujące jego anonimowość; osoba biorąca udział w Konkursie sama nadaje sobie godło); np. Gwiazdka 16 -tytuł gry;

d) CD lub DVD zawierające scenariusz w formacie .doc oraz ewentualne załączniki w formacie .jpg

e) zapieczętowaną kopertę oznaczoną jedynie godłem/pseudonimem, zawierającą własnoręcznie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z pieczątką szkoły (ZAŁĄCZNIK NR 1).

f) w przypadku osób niepełnoletnich należy przesłać wypełnioną i podpisaną zgodę na ich uczestnictwo w Konkursie opiekuna prawnego (ZAŁĄCZNIK NR 2).

Załączniki

Zaproszenie do udziału w XXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

owe

Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej pragnie poinformować wszystkie szkoły, których uczniowie mają chęć i zapał do startu w jej XXVII edycji, że eliminacje stopnia podstawowego odbędą się 9 stycznia 2012 roku.

Wszystkich zainteresowanych uczniów naszej szkoły prosimy o zgłoszenie swojego udziału nauczycielowi biologii do 5 stycznia 2012 roku.

Przypominamy, że wykaz wymaganej literatury do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest dostępny na stronie http://owe.com.pl/do-pobrania

KONKURS FOTOGRAFICZNY „RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA GRZYBÓW I POROSTÓW NA WARMII I MAZURACH"

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie maksymalnie dwóch zdjęć (po jednym zdjęciu z każdego obszaru tematycznego: GRZYBY, POROSTY) na papierze fotograficznym, w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie prace, które do tej pory nie były nagradzane w innych konkursach.

Ocenie podlegać będą prace tylko indywidualnych twórców.

Do zdjęcia powinna być dołączona metryczka zawierająca nazwę wyeksponowanego na zdjęciu gatunku grzyba i porosta (nazwa polska i łacińska) oraz informacje o autorze:

- w kategorii nauczyciel: imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły, nauczany przedmiot, telefon kontaktowy

- w kategorii uczeń: imię i nazwisko, wiek, klasa, dokładny adres placówki szkolnej, telefon kontaktowy

Prace należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo przesyłki, do nauczyciela biologii do dnia 13.10.2011 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://www.wmodn.elblag.pl/_rozne/dokumenty/2011/20110622_ecee_regulamin_konkursu_fotograficznego-grzyby-porosty.pdf

Góra