flag-enflag-deflag-ruflag-fr

KONKURS „Ekologiczna ozdoba wielkanocna”

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie „ Ekologiczna ozdoba wielkanocna". Zadanie polega na wykonaniu z papieru, korków, plastiku itp. stroika, ozdoby, kartki, dekoracji o tematyce wielkanocnej. Podpisane prace (imię i nazwisko oraz klasa) należy przynieść do 26 marca do pani S. Bortnowskiej ( gab. 201). 27 marca odbędzie się kiermasz, na którym będzie można zakupić wykonane na konkurs prace. Fundusze zostaną przeznaczone na szczytny cel: POMOC DLA CHOREJ AGNIESZKI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W ELBLĄGU.
Klasa, która wykona najwięcej ozdób, otrzyma słodką nagrodę. Jednak w konkursach nagrody nie są najważniejsze, a cel ma znaczenie. PAMIĘTAJCIE, że w ten sposób pomagacie innym.

Zachęcam do udziału.
Sylwia Bortnowska

Podsumowanie konkursu na selektywną zbiórkę odpadów – I semestr

Klasa Korki Makulatura
I a 500 zt 0 kg
I b 2000 szt 0 kg
I c 8720 szt 30 kg
II a 2000 szt 417 kg
II b 0 szt 0 kg
II c 3000 szt 146 kg

Konkurs wciąż trwa! Przynosimy korki i makulaturę do portierni. Można otrzymać nagrody indywidualne –ocenę bardzo dobrą za aktywność z przedmiotów przyrodniczych - za 1000 korków (reklamówka) lub 10 kg makulatury. Surowce przynosimy policzone i zważone.

Pamiętajcie, że konkurs trwa do końca kwietnia. Zachęcamy do udziału. Nagrody czekają. Klasa, która zbierze najwięcej odpadów i zajmie I miejsce, otrzyma maksymalną liczbę punktów (100), które będą dodane do ogólnej punktacji w konkursie „Las wśród nas".
Życzymy powodzenia!
Organizatorzy

Konkurs wiedzy o lesie pt.: „Tajemnice lasu”

Drodzy uczniowie klas I i II

Zapraszam do udziału w konkursie wiedzy o lesie. Waszym zadaniem jest rozwiązanie quizu skonstruowanego z 15 pytań. Ocenie podlegają: prawidłowość odpowiedzi, czas wykonania zadania, liczba osób z klasy, które wezmą w nim udział (udział % uczniów danej klasy). Konkurs jest kolejnym elementem realizacji naszego projektu „Las wśród NAS".
Test będzie udostępniony do 4 marca  do godz. 22.00. Bierzcie telefony do ręki i zaczynajcie quiz!
Logowanie:
http://quizizz.com/join/
kod gry: 144066 (proszę podawać swoje nazwisko i klasę przy logowaniu)

Życzę powodzenia
Lidia Nawrocka

WOJEWÓDZKIE KONKURSY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

WOJEWÓDZKIE KONKURSY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

Drodzy uczniowie, zachęcam do wzięcia udziału w wybranym konkursie ekologicznym:

  1. "Ziemia-planeta życia" - konkurs eko-poetycki
  2. "Logo dla Ziemi XXI wieku" - konkurs plastyczny
  3. "Stop aferze w biosferze" - konkurs prezentacji multimedialnych

Cele oraz warunki konkursów są zamieszczone poniżej. Nagrody rzeczowe będą ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonane przez siebie prace proszę dostarczyć do 15 marca do p. L. Nawrockiej.

Lidia Nawrocka

Regulaminy konkursów:
1. "Ziemia-planeta życia"
2. "Logo dla Ziemi XXI wieku"
3. "Stop aferze w biosferze"

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Wszystkich zainteresowanych problematyką otaczającej nas przyrody zapraszam do udziału w XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Opiekę merytoryczną nad olimpiadą sprawuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Etap podstawowy tego konkursu odbędzie się 10 stycznia 2018r. w auli szkolnej o godz. 10.00.
Powodzenia!
Lidia Nawrocka

XXII Konkurs na selektywną zbiórkę odpadów

Nasza szkoła bierze udział w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów organizowaną przez ZUO Elbląg. Zbieramy plastikowe korki i papier. Wyselekcjonowane odpady przynosimy we wtorki do pomieszczenia obsługi szkoły. Zbiórka trwa do 24 kwietnia 2018r. Serdecznie zachęcam do udziału wszystkich uczniów, pracowników i sympatyków IV LO.

Monika Zakrzewska

Góra