flag-enflag-deflag-ruflag-fr

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu-Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza nauczycieli i uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie fotograficznym zatytułowanym "Drzewa architekci krajobrazu i świadkowie historii". Wszelkie informacje dotyczące regulaminu konkursu znajdują się na stronie.
Prace proszę dostarczyć do dnia 17 października 2018 roku do p. Lidii Nawrockiej (s. 202).

Góra