flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Zasady Konkursu

Utworzono: 25 październik 2009
Elbląg to miasto, którego historia jest silnie związana z morzem. Obecny rozwój miasta jako węzła komunikacyjnego na wschodniej granicy Unii Europejskiej odkrywa przed mieszkańcami nowe perspektywy. Jednakże fakt ten wymaga budzenia świadomości morskiej i ekologicznej społeczeństwa lokalnego, a także znajomości specyficznego środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego i Zalewu Wiślanego
Stąd też już po raz trzynasty IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu organizują konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt.: Ekologia i geografia Bałtyku. Corocznie w naszym przedsięwzięciu bierze udział na etapie międzyszkolnym około 40 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych miasta Elbląga, powiatu elbląskiego i braniewskiego. Zapraszamy więc uczniów do udziału w konkursie, a także do uczestnictwa w innych działaniach zaplanowanych w związku z przygotowaniami uczestników do konkursu.

IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - organizatorzy konkursu Ekologia i geografia Bałtyku przedstawiają harmonogram działań konkursowych:
do  15 marca 2013 należy przesłać zgłoszenie uczniów do konkursu oraz uczniów i nauczycieli do zajęć warsztatowych, drogą mailową do organizatorów.
W etapie szkolnym należy wyłonić 3 uczestników etapu międzyszkolnego, którzy przygotują wspólnie mapę mentalną na temat Zasady gospodarowania w obszarach Natura 2000. Wszystkie prace zaprezentowane zostaną 10 czerwca 2013 podczas finału konkursu. Mapy przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2013. Ocenie podlegać będą między innymi: poprawność merytoryczna, logiczność zaprezentowanych struktur, ilość zaprezentowanych informacji, atrakcyjność graficzna. Obszary Natura 2000 muszą być związane z Morzem Bałtyckim lub województwem warmińsko-mazurskim.
3 czerwca 2013 odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, złożonej z nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i pracowników Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, oceniającej mapy mentalne uczestników.
5 czerwca 2013 odbędą się warsztaty w Experimentarium przyrodniczym na temat: Sinice (Cyanoprokaryota) - budowa, fizjologia oraz znaczenie. Uczniowie dokonają również Pomiaru natężenia przepływu wody w Kumieli . Dokładne informacje na temat warsztatów organizatorzy prześlą w późniejszym terminie. Zapraszamy uczniów-uczestników konkursu wraz z opiekunami. Podczas spotkania ogłoszona zostanie punktacja za mapy mentalne.
Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się  10 czerwca 2013 o godzinie 10.00 w auli IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu przy ulicy H. Sienkiewicza 4. Etap polega na rozwiązaniu testu na temat Ekologia i geografia Bałtyku oraz Zalewu Wiślanego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bioróżnorodności i obszarów Natura 2000. Suma punktów za mapę mentalną i test wyłoni zwycięzców konkursu.
Góra