flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Konkurs-zakres materiału

Utworzono: 31 październik 2009

I. Geografia Bałtyku:

 1. Powstanie i rozwój Bałtyku.
 2. Ukształtowanie dna i linii brzegowej.
 3. Regiony Bałtyku.
 4. Klimat Bałtyku.
 5. Cechy fizyczne (temperatura, zlodzenie) i chemiczne (zasolenie) wód Bałtyku. Rozkład pionowy i poziomy.
 6. Dynamika morza (falowanie, pływy, prądy, wahania poziomu morza).
 7. Bałtyk – obszar działalności gospodarczej człowieka.
 8. Stan zanieczyszczenia Bałtyku.

Literatura:

 1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 1993, Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa, s. 278-283.
 2. Łomniewski K. (red.), 1975, Morze Bałtyckie, Warszawa.
 3. Andrulewicz E., 1998, Wiedza i Życie, nr 11.
 4. http://www.4loelblag.pl/geografia-baltyku.html

Uczestników poza podaną literaturą obowiązuje znajomość treści programowych, które odnoszą się do tematu morza Bałtyckiego. Zadania w części geograficznej sprawdzać będą również umiejętności pracy z mapą i znajomość astronomicznych podstaw geografii.

 

II. Ekologia Bałtyku:

 1. Terminy i pojęcia z zakresu ekologii.
 2. Grupy ekologiczne organizmów żyjących w Bałtyku.
 3. Stan zanieczyszczenia Bałtyku i jego zlewiska.
 4. Prezentacja przepisów Unii Europejskiej w zakresie środowiska     wodnego.
 5. Prawo Polski w obszarze: Środowisko - w zakresie jakość wód.
 6. Ochrona Bałtyku i jego zasobów.
 7. Konwencje dotyczące Bałtyku.

Literatura:

1.      Żmudziński L., 1990, Świat zwierzęcy Bałtyku, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s.18-25.

Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością zasad ochrony ekosystemu Bałtyku, warunków geograficznych oraz zagrożeń, jakie dla morza niesie ze sobą rozwój współczesnego świata. W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej część ekologiczna konkursu oparta została o normy UE dotyczące Morza Bałtyckiego i jego zlewiska.

 

III. Bioróżnorodność i obszary Natura 2000:

1. Broszura informacyjna Ministerstwa Środowiska  nt. bioróżnorodności

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2010_04/69cab80cf68d3389a764d4e8f720a3e5.pdf

2. Konwencja o bioróżnorodności biologicznej

http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/system/files?file=Konwencja.pdf

3. Dlaczego ochrona przyrody Bałtyku jest nieskuteczna?

http://hel.univ.gda.pl/info/SPN_Skora_rozdzial.pdf

4. Przyczyny degradacji bioróżnorodności Morza Bałtyckiego

http://www.programedukacjimorskiej.pl/pem-subp-ecology-article10.php

5. Morze Bałtyckie– o tym warto wiedzieć

http://ocean.ug.edu.pl/~oceju/morze_baltyckie.pdf

6. Bioróżnorodność

http://www.naszbaltyk.pl/bioroznorodnosc.html

7. Obszary Natura 2000

http://obszary.natura2000.org.pl/

Uwaga tutaj znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca znalezienie obszaru!

http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/wiem

http://obszary.natura2000.pl/

http://pttk.pl/zycie/natura_2000/index.html

http://gdos.gov.pl/files/n2000/Morskie-obszary-Natura-2000.pdf

Góra