flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Wiosenne konkursy ekologiczne: Las – ekosystem prawie doskonały

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza szkoły z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w trzech konkursach: plastycznym, poetyckim i prezentacji multimedialnych poświęconych leśnemu dziedzictwu przyrodniczemu naszego regionu. Poprzez organizowane konkursy chcemy zachęcić nauczycieli i uczniów do poszerzenia swojej wiedzy na temat ekosystemu leśnego, jego bogactwa przyrodniczego oraz znaczenia i zagrożeń. Chcemy również sprowokować do refleksyjnego spojrzenia na piękno wiosennego lasu i dynamikę zachodzących w nim zmian.   Podsumowanie konkursów odbędzie się podczas Forum Ekologów pod nazwą „Las – ekosystem prawie doskonały”, które odbędzie się w czerwcu b.r. w W-MODN w Elblągu. Więcej informacji znajduje się w regulaminach konkursów:

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursach proszone są o zgłoszenie się do p. Lidii Nawrockiej (regulaminy zostaną udostępnione osobom chętnym)

Góra