flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Jesienne Warsztaty Terenowe i Mikroskopowe

Klasa IIc uczestniczyła w warsztatach terenowych z biologii. Tematyka warsztatów związana była z realizowanymi wcześniej na lekcjach treściami dotyczącymi protistów roślinopodobnych. Młodzież poznała sposób pobierania próbek fitobentosu okrzemkowego, następnie dokonała obserwacji mikroskopowych organizmów żyjących w rzece Kumieli, znajdującej się nieopodal szkoły. Przedstawiam krótki reportaż z zajęć.

Lidia Nawrocka

Góra