Certyfikat "Szkoła Wierna Dziedzictwu"  Certyfikat "Szkoła Wierna Dziedzictwu"  Certyfikat "Szkoła Wierna Dziedzictwu"

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza szkoła ponownie zdobyła certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty : „Szkoła Wierna Dziedzictwu". Dnia 30 listopada odbyła się w Olsztynie uroczystość wręczenia dyplomów, którą zaszczyciła swoją obecnością Pani Wicedyrektor Barbara Jarosz.
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w kształtowanie postaw patriotycznych w naszej szkole.