flag-enflag-deflag-ruflag-fr

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Elblągu z prestiżowym Certyfikatem „Szkoła Wierna Dziedzictwu"!

 Szkoła Wierna Dziedzictwu  Szkoła Wierna Dziedzictwu  Szkoła Wierna Dziedzictwu

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu", powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała naszą szkołę do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu". Na wniosek Kapituły Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat IV Liceum Ogólnokształcącemu im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu z czwartą lokatą.
Nasze liceum rozpoczęło starania o Certyfikat w roku szkolnym 2017/2018, wtedy nie udało nam się go uzyskać. Nie poddaliśmy się i w roku szkolnym 2018/2019 ponownie zgłosiliśmy swój udział. Tym razem nasze starania zakończyły się wielkim sukcesem. W tym roku szkolnym o Certyfikat ubiegało się około 200 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Kurator Oświaty wyróżnił 75 placówek oświatowych naszego województwa. Certyfikat jest przyznawany na 3 lata. IV Liceum otrzymało go na lata 2018-2021.
Gala wręczenia Certyfikatów odbyła się 29 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Certyfikaty wręczali Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki i Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Certyfikat dla naszego liceum z rąk pana Kuratora Oświaty odebrała pani Małgorzata Gabryś.
Przyznanie prestiżowego Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu" w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę ma dla nas szczególną wymowę i jest ukoronowaniem podejmowanych działań, które służą kształtowaniu tożsamości narodowej i wychowują w duchu patriotyzmu.
Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy włączali się aktywnie w nasze wszelkie inicjatywy i wspierali nas w naszych działaniach.
Koordynator projektu Małgorzata Mularska

Góra