flag-enflag-deflag-ruflag-fr

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Elblągu z prestiżowym Certyfikatem „Szkoła Wierna Dziedzictwu"!

 Szkoła Wierna Dziedzictwu  Szkoła Wierna Dziedzictwu  Szkoła Wierna Dziedzictwu

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu", powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała naszą szkołę do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu". Na wniosek Kapituły Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat IV Liceum Ogólnokształcącemu im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu z czwartą lokatą.
Nasze liceum rozpoczęło starania o Certyfikat w roku szkolnym 2017/2018, wtedy nie udało nam się go uzyskać. Nie poddaliśmy się i w roku szkolnym 2018/2019 ponownie zgłosiliśmy swój udział. Tym razem nasze starania zakończyły się wielkim sukcesem. W tym roku szkolnym o Certyfikat ubiegało się około 200 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Kurator Oświaty wyróżnił 75 placówek oświatowych naszego województwa. Certyfikat jest przyznawany na 3 lata. IV Liceum otrzymało go na lata 2018-2021.
Gala wręczenia Certyfikatów odbyła się 29 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Certyfikaty wręczali Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki i Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Certyfikat dla naszego liceum z rąk pana Kuratora Oświaty odebrała pani Małgorzata Gabryś.
Przyznanie prestiżowego Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu" w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę ma dla nas szczególną wymowę i jest ukoronowaniem podejmowanych działań, które służą kształtowaniu tożsamości narodowej i wychowują w duchu patriotyzmu.
Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy włączali się aktywnie w nasze wszelkie inicjatywy i wspierali nas w naszych działaniach.
Koordynator projektu Małgorzata Mularska

Konkurs pięknego czytania „Pamiętników" gen. Józefa Hallera

 Konkurs pięknego czytania  Konkurs pięknego czytania  Konkurs pięknego czytania

W piątek, 16 kwietnia w Ratuszu Staromiejskim odbył się konkurs pt. „Błękitny Generał, gen. Józef Haller i jego Błękitna Armia". Był on częścią obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i cyklu uroczystości pt. „Młodzież wierna tradycjom niepodległości". Konkurs składał się z dwóch części: warsztatów przeprowadzonych przez Panią dr Barbarę Męczykowską z IPN O/Gdańsk i pięknego czytania „Pamiętników" gen. Józefa Hallera. Nasze liceum reprezentowały: Karolina Łabuńska z 1A, Ania Mościcka z 2A i Wiktoria Kowalewska z 2B. Dziewczyny wypadły świetnie. Gratulujemy!

Paulina Żuralska

Sprawa Elbląska

 Sprawa Elbląska  Sprawa Elbląska  Sprawa Elbląska

5 kwietnia 2018r. w auli naszej szkoły odbył się wykład dr.Tomasza Glinieckiego na temat Sprawy Elbląskiej. Określenie to odnosi się do wydarzeń związanych z pożarem hali produkcyjnej nr 20 Zakładów Mechanicznych Zamech w Elblągu i konsekwencji tego pożaru w lipcu 1949 roku. Po tym zdarzeniu, pod zarzutem sabotażu, Urząd Bezpieczeństwa aresztował ponad 100 osób. Część z nich nie miała żadnych związków z Zamechem, ich areszt miał charakter polityczny, między innymi reemigranci z Francji zostali oskarżeni o tworzenie siatki szpiegowskiej. Troje z aresztowanych skazano na śmierć, sześcioro na długoletnie więzienie. Wiele osób zmarło podczas śledztwa lub krótko po nim. Był to najbardziej odczuwalny w Elblągu akt stalinowskiego terroru. Spotkanie pozwoliło uczniom zrozumieć ten ważny okres w historii Elbląga i Polski. Uczniowie wysłuchali z zainteresowaniem wykładu, a kiedy się skończył- mieli wiele pytań.

Kacper Gwóźdź kl.III B,
fot. Jacek Zarychta

SUKCES NASZEJ UCZENNICY W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 Konkurs plastyczny  Konkurs plastyczny  Konkurs plastyczny

Z wielka radością informujemy, że uczennica kl. 2d Alina Czyżewska zajęła drugie miejsce w konkursie zorganizowanym w ramach obchodów 780. rocznicy założenia Elbląga. Organizatorami konkursu byli: Prezydent Miasta Elbląga, Młodzieżowy Dom Kultury i Centrum Sztuki Galeria EL. W piątek, 9 czerwca, odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez wiceprezydenta Elbląga pana Janusza Nowaka. Na konkurs, którego celem było kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne, kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości i zwrócenie uwagi na kluczowe dla historii Elbląga wydarzenia i postaci, wpłynęło prawie 200 prac. Oceniali je artyści plastycy - Zbyszek Opalewski oraz Mariusz Owczarek - a także dyrektorzy: Edyta Lichacz (MDK) oraz Jarosław Deniusiuk (CS Galeria El). Nasze liceum reprezentowali również: Marcin Owczarek z kl. 2a i Krzysztof Kowalski z kl. 1a. Pracę Aliny można oglądać w krużganku Galerii El. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy talentu i wyobraźni, a szczególnie cieszymy się, że wizja Elbląga pokazana przez uczennicę IV Liceum podbiła serca jury.

Czytaj więcej...

Góra