flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Poczet IV LO na 81. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

 Poczet IV LO na 81. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego  Poczet IV LO na 81. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego  Poczet IV LO na 81. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

W dniu 27 września poczet IV LO reprezentował całą społeczność naszej szkoły na obchodach 81. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Pięknie prezentował się sztandar szkoły z dumą trzymany przez naszych wspaniałych uczniów. Uroczystości miejskie odbyły się pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej.

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Elblągu z prestiżowym Certyfikatem „Szkoła Wierna Dziedzictwu"!

 Szkoła Wierna Dziedzictwu  Szkoła Wierna Dziedzictwu  Szkoła Wierna Dziedzictwu

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu", powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała naszą szkołę do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu". Na wniosek Kapituły Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat IV Liceum Ogólnokształcącemu im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu z czwartą lokatą.
Nasze liceum rozpoczęło starania o Certyfikat w roku szkolnym 2017/2018, wtedy nie udało nam się go uzyskać. Nie poddaliśmy się i w roku szkolnym 2018/2019 ponownie zgłosiliśmy swój udział. Tym razem nasze starania zakończyły się wielkim sukcesem. W tym roku szkolnym o Certyfikat ubiegało się około 200 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Kurator Oświaty wyróżnił 75 placówek oświatowych naszego województwa. Certyfikat jest przyznawany na 3 lata. IV Liceum otrzymało go na lata 2018-2021.
Gala wręczenia Certyfikatów odbyła się 29 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Certyfikaty wręczali Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki i Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Certyfikat dla naszego liceum z rąk pana Kuratora Oświaty odebrała pani Małgorzata Gabryś.
Przyznanie prestiżowego Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu" w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę ma dla nas szczególną wymowę i jest ukoronowaniem podejmowanych działań, które służą kształtowaniu tożsamości narodowej i wychowują w duchu patriotyzmu.
Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy włączali się aktywnie w nasze wszelkie inicjatywy i wspierali nas w naszych działaniach.
Koordynator projektu Małgorzata Mularska

Konkurs pięknego czytania „Pamiętników" gen. Józefa Hallera

 Konkurs pięknego czytania  Konkurs pięknego czytania  Konkurs pięknego czytania

W piątek, 16 kwietnia w Ratuszu Staromiejskim odbył się konkurs pt. „Błękitny Generał, gen. Józef Haller i jego Błękitna Armia". Był on częścią obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i cyklu uroczystości pt. „Młodzież wierna tradycjom niepodległości". Konkurs składał się z dwóch części: warsztatów przeprowadzonych przez Panią dr Barbarę Męczykowską z IPN O/Gdańsk i pięknego czytania „Pamiętników" gen. Józefa Hallera. Nasze liceum reprezentowały: Karolina Łabuńska z 1A, Ania Mościcka z 2A i Wiktoria Kowalewska z 2B. Dziewczyny wypadły świetnie. Gratulujemy!

Paulina Żuralska

Sprawa Elbląska

 Sprawa Elbląska  Sprawa Elbląska  Sprawa Elbląska

5 kwietnia 2018r. w auli naszej szkoły odbył się wykład dr.Tomasza Glinieckiego na temat Sprawy Elbląskiej. Określenie to odnosi się do wydarzeń związanych z pożarem hali produkcyjnej nr 20 Zakładów Mechanicznych Zamech w Elblągu i konsekwencji tego pożaru w lipcu 1949 roku. Po tym zdarzeniu, pod zarzutem sabotażu, Urząd Bezpieczeństwa aresztował ponad 100 osób. Część z nich nie miała żadnych związków z Zamechem, ich areszt miał charakter polityczny, między innymi reemigranci z Francji zostali oskarżeni o tworzenie siatki szpiegowskiej. Troje z aresztowanych skazano na śmierć, sześcioro na długoletnie więzienie. Wiele osób zmarło podczas śledztwa lub krótko po nim. Był to najbardziej odczuwalny w Elblągu akt stalinowskiego terroru. Spotkanie pozwoliło uczniom zrozumieć ten ważny okres w historii Elbląga i Polski. Uczniowie wysłuchali z zainteresowaniem wykładu, a kiedy się skończył- mieli wiele pytań.

Kacper Gwóźdź kl.III B,
fot. Jacek Zarychta

Góra