MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZY „Planeta Ziemia w naszych rękach"

28.05.24 r. w naszej szkole odbył się pierwszy Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy „Planeta ziemia w naszych rękach". Celem konkursu było kształtowanie postaw ekologicznych i przyrodniczych oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród młodzieży. W konkursie brały udział klasy ósme szkół podstawowych. Spotkanie miało na celu wspólną zabawę, w czasie której została wyłoniona najlepsza szkoła w dziedzinie ekologii. Wszyscy uczestnicy wyszli z upominkami oraz dyplomami. Dla zwycięzców przygotowane zostały nagrody – zarówno dla szkoły, jak i dla młodzieży.

Samorząd Uczniowski