flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Rada Rodziców

Utworzono: 07 czerwiec 2016

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący

Piotr Pęzik

  Wiceprzewodniczący

Agnieszka Płaza

Skarbnik

Dariusz Brzozowski

 

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto:

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy

nr konta 30 8313 0009 5200 4946 2000 0010

W treści prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Góra