flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

 

Przewodnicząca

Monika Sparzak

Wiceprzewodnicząca

Dorota Karczewska

Sekretarz

Joanna Skarbek

Góra