flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

 

Przewodnicząca

Jolanta Zyngier

Wiceprzewodnicząca

Dorota Karczewska

Sekretarz

Joanna Skarbek

Góra