flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...

7 stycznia 2021 r. zapamiętamy się jako bardzo smutną datę. W tym dniu zmarło dwóch byłych pracowników Studium Nauczycielskiego i IV Liceum Ogólnokształcącego.
Pani Teresa Wilkowska była długoletnim kierownikiem internatu przy SN, a następnie przy IV LO. Była świetnym organizatorem. Starała się, by internat stał się drugim domem dla mieszkających tam dziewcząt.
Pani Cecylia Sarnowska była cenionym pracownikiem administracyjnym. Przepracowała w szkole 25 lat. Zapamiętamy Ją jako osobę ciepłą, pogodną, zawsze chętną do pomocy, lubianą zarówno przez młodzież, jak i pracowników szkoły.

Bożena Kamińska

Góra