flag-enflag-deflag-ruflag-fr

X-lecie Klubu „Retro”

 X-lecie Klubu „Retro”  X-lecie Klubu „Retro”  X-lecie Klubu „Retro”

13 listopada 2007 r. Uchwałą Rady Pedagogicznej IV LO powołano Klub „Retro", którego celem była integracja i uaktywnienie środowiska byłych nauczycieli z: Liceum Wychowawczyń Przedszkoli, Studium Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskiego i IV Liceum Ogólnokształcącego, które powstało na fundamentach wcześniej wymienionych szkół.

Aktualnie Klub liczy 42 członków. W ciągu 10 lat odbyło się 20 spotkań towarzyskich, kilkadziesiąt w podgrupach, 15 wycieczek krajowych i zagranicznych. Seniorzy chętnie uczestniczą w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, wernisażach i innych imprezach artystycznych w Elblągu i poza nim.

Obecna Dyrekcja szkoły i uczący nauczyciele przychylnie odnoszą się do działalności Klubu, wspierając go pomocą finansową, organizacyjną i techniczną. Za tę przychylność i partnerskie traktowanie wszystkim serdecznie dziękujemy, a szczególnie Panu Dyrektorowi Sylwestrowi Stanickiemu!

Z okazji jubileuszu X-lecia Klubu „Retro" 7 grudnia b.r. w sali bankietowej „Eden"odbyło się spotkanie członków Klubu. Uczestniczyła w nim dyrekcja IV Liceum: p. Sylwester Stanicki i p.Wioletta Antosiak. Starszym koleżankom i kolegom złożyli Oni życzenia zdrowia i dalszej aktywności w życiu. Dokonali też pamiątkowego wpisu do kroniki i wręczyli prezent - nową kronikę z autografami wszystkich nauczycieli zatrudnionych w IV LO.

Członkowie Klubu „Retro" złożyli gratulacje dr. Sylwestrowi Stanickiemu z okazji 20 lat pracy, w tym 10 lat na stanowisku dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. Wszyscy życzymy Panu Dyrektorowi dalszej owocnej pracy pedagogicznej z pożytkiem dla uczniów, grona pedagogicznego i całego środowiska elbląskiego.

Góra