Erasmus+  Erasmus+  Erasmus+

W kwietniu 2018 r. w Sittensen w Niemczech miało miejsce pierwsze międzynarodowe spotkanie młodzieży w ramach projektu Erasmus+„Learning, Applying, Studying Together in Europe".

W spotkaniu projektowym uczestniczyło 10 uczniów z Polski, 10 z Francji i 20 z Niemiec. Opiekę nad uczniami naszej szkoły sprawowały: pani Ewa Ankiewicz i pani Anita Gańko.

Tygodniowy plan pobytu obfitował w wiele zadań i atrakcji oraz miał na celu integrację młodzieży z trzech partnerskich szkół. Celem spotkania było także przełamanie bariery posługiwania się językami obcymi, wzrost pewności siebie, doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, nabycie kompetencji pozwalających na swobodne poruszanie się na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów kraju nas goszczącego.

Uczniowie brali udział w warsztatach z doradcą zawodowym, zdobyli umiejętność pisania CV oraz przeprowadzania rozmowy z przyszłym pracodawcą. Odwiedzili trzy miejscowe firmy oraz uniwersytet w Hamburgu i przeprowadzili wywiady z jego pracownikami.
Jednym z rozpoczętych zadań, które będzie realizowane podczas kolejnych spotkań, było stworzenie filmu animowanego w zaproponowanej przez gospodarzy aplikacji.

Aspektem kulturowym objętym programem wizyty był spacer po Sittensen, mający na celu zapoznanie się z miejscem zamieszkania naszych gospodarzy. Pobyt w Hamburgu, połączony z przejazdem promem, widok na metropolię z budynku hamburskiej filharmonii oraz starówka w Bremie z pomnikiem Rolanda i czterech muzykantów- zostaną na pewno na długo w naszej pamięci.
Międzynarodowe spotkania uczniowskie to bardzo ciekawe przeżycie. Możliwość poznania nowych ludzi, kultury, a także dobra zabawa. Wieczór niemiecki, francuski i polski obfitowały w tańce, gry i zabawy językowe. Uczniowie IV liceum w ramach wieczoru polskiego zaprezentowali dwa filmy- o Elblągu i o naszej szkole, przygotowali zabawy, karaoke i taniec "Belgijkę".
Był to tydzień wytężonej pracy- pełen wrażeń, doświadczeń i emocji, po którym pozostanie mnóstwo pięknych wspomnień i nowych przyjaźni. Uczniowie nabyli umiejętność pośredniczenia między kulturą własną, a kulturą obcą, rozumienia zachowania i postępowania przedstawicieli innych kultur. Dostrzegli potrzebę unikania sytuacji konfliktowych oraz udoskonalili umiejętność pokonywania stereotypów.
Z niecierpliwością czekamy na wyjazd kolejnej grupy naszych uczniów do Francji, do Cherbourga.

Anita Gańko