flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Spotkanie z doradcą zawodowym

 

 Spotkanie  Spotkanie  

23 marca uczestnicy projektu Erasmus+ spotkali się z dr Magdaleną Gliniecką-Rękawik doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu. Aby być skutecznym na rynku pracy konieczne jest poznanie własnych zasobów: cech, umiejętności, mocnych stron, preferencji oraz kompetencji osobistych i zawodowych. Uczniowie skorzystali z możliwości zdiagnozowania swoich kompetencji. Wypełniali testy zainteresowań, osobowości, zdolności specjalnych oraz Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji. Z wynikami badań zapoznają się w czasie indywidualnych konsultacji z panią psycholog.

Góra