flag-enflag-deflag-ruflag-fr

PROJEKT CZYTELNICZY „UN DÍA EN..."

 PROJEKT CZYTELNICZY „UN DÍA EN..."  PROJEKT CZYTELNICZY „UN DÍA EN..."  PROJEKT CZYTELNICZY „UN DÍA EN..."

W październiku uczniowie grup hiszpańskich z klasy IA i IIA aktywnie zaangażowali się w przygotowanie w bibliotece stoiska prezentującego bogaty księgozbiór literatury hiszpańskiej dostępny w naszej szkole.
Inicjatywa powstała w wyniku rozpoczęcia Projektu „Un día en...", którego głównym założeniem jest rozpowszechnienie czytelnictwa wśród młodzieży oraz wzbogacenie sprawności językowych i przybliżenie kultury hiszpańskiej.
W listopadzie we wszystkich grupach hiszpańskich zorganizowana została lekcja w bibliotece, podczas której uczniowie nie tylko mieli możliwość zapoznania się z rozmaitą literaturą z Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej, ale również zachęceni zostali do aktywnego uczestnictwa w Projekcie.
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz predyspozycje czytelnicze, każdy uczeń może dokonać samodzielnego wyboru odnośnie książki oraz terminu jej przeczytania (zarówno w języku hiszpańskim, jak również polskim), a następnie zaprezentować ją podczas lekcji według ustalonych kryteriów.
Najbardziej zaangażowana w niniejszy Projekt jest grupa hiszpańska z klasy II A. Uczniowie każdego miesiąca będą czytać w oryginale jeden rozdział z serii sześciu książek zatytułowanych „Un día en: Madrid/ Barcelona/ Salamanca/ Buenos Aires/ Habana/ Málaga". Następnie, podczas lekcji, rozdziały te będą omawiane, a prezentacja ich treści będzie miała formę zarówno mutimedialną, dotyczącą miast tytułowych, jak również dydaktyczną, w formie zadań tematycznych.
Oficjalne zakończenie oraz podsumowanie niniejszego Projektu odbędzie się w dniu święta wywodzącego się z Katalonii (Hiszpanii) - Światowego Dnia Książki - 23 kwietnia 2019 r.
„Ja sobie poczytam, bo życie jest krótkie." Carlos Ruiz Zafón „Gra Anioła"

Góra