Maciej Czaja  Maciej Czaja  Maciej Czaja

Absolwent klasy sportowej z 2010 roku, absolwent Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej w Elblągu o profilu - ratownictwo medyczne

„Carpe diem..."
Myślę od czego mógłbym zacząć i w tej chwili narzuca mi się tyle wspomnień, że nie wiem od czego wystartować, a to jedynie 3 lata mojego intensywnego życia. Nie ukrywam, że początki miałem ciężkie i na wstępnie muszę podziękować mojej wychowawczyni, pani Marcie Czapli, za postawienie mnie do PIONU. Dziękuję jej i całej radzie pedagogicznej za naprowadzenie na właściwą drogę życia. Dostałem szansę i wykorzystałem ją najlepiej, jak mogłem.

Szkoła ta ukształtowała mój charakter na twardy i sumienny, nauczyła mnie stawiać sobie cele i dążyć do nich za wszelką cenę. Chwilami nie było łatwo, ale to właśnie czyni nas mocniejszymi, kreuje nasze charaktery. Patrząc przez pryzmat całej tej "epoki" spędzonej na zajęciach, przerwach, obozach, zajęciach sportowych, nie zmieniłbym NIC. Ba, chętnie przeżyłbym to wszystko na nowo! Kierunek ten wybrałem, ponieważ sport prowadził mnie od najmłodszych lat. Począwszy od piłki nożnej, kajakarstwa wyczynowego i kończąc na piłce ręcznej. W szkole poznałem wielu fenomenalnych i ambitnych ludzi, z których należało brać przykład. IV Liceum doskonale współpracowało ze sportowcami uprawiającymi różne dyscypliny, którzy często nie mogli uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych z powodu turniejów czy mistrzostw. Szkoła urozmaicała nam czas wycieczkami i obozami sportowymi, na których ćwiczyliśmy nie tylko ciało, ale i umysł. Największą nagrodą za ukończenie IV LO są dla mnie wspomnienia i super spędzony czas.
Obecnie jestem szczęśliwym człowiekiem, mam kochające dzieci i żonę, która akceptuje moją pracę. Spędzam w niej dużo czasu i nie zamieniłbym jej na żadną inną. Praca ratownika medycznego jest bardzo ciężka, spotykam się w niej z wieloma tragediami ludzkimi, lecz uratowanie ludzkiego życia jest bezcenne i daje poczucie wielkiego spełnienia.
Na koniec chciałbym pozdrowić całe grono pedagogiczne 4LO w Elblągu i ludzi, których tam poznałem!!!
Zachęcam do nauki w 4 LO !!!