Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu informuje, że konkurs ofert na:
„Prowadzenie bufetu szkolnego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu"
wygrała firma:


Mateusz Dulczewski
ul. Podgórna 6/22, 82-300 Elbląg

 

Ogłoszenie o wyniku konkursu na bufet szkolny w IVLO.pdf