Opis testu sprawności fizycznej - siatkówka

TERMIN I SIATKÓWKA
9 CZERWCA 2022 – HALA IV LO, GODZ. 16.30

TERMIN II SIATKÓWKA Zmiana
15 CZERWCA 2022 – HALA IV LO, GODZ. 10.00

TERMIN UZUPEŁNIAJĄCY SIATKÓWKA
1 SIERPNIA 2022 – HALA IV LO GODZ. 16.30

Opis testu sprawności fizycznej - piłka nożna

TERMIN I PIŁKA NOŻNA
6 CZERWCA 2022 – BOISKO UL. MONIUSZKI, GODZ. 10.00

TERMIN II PIŁKA NOŻNA
15 CZERWCA 2022 – HALA IV LO, GODZ. 10.00

TERMIN UZUPEŁNIAJĄCY PIŁKA NOŻNA
3 SIERPNIA 2022 – HALA IV LO, GODZ. 10.00

Opis testu sprawności fizycznej - piłka ręczna

TERMIN I PIŁKA RĘCZNA
7 CZERWCA 2022 – HALA IV LO, GODZ. 10.00

TERMIN II PIŁKA RECZNA
15 CZERWCA 2022– HALA IV LO, GODZ. 10.00

TERMIN UZUPEŁNIAJĄCY PIŁKA RĘCZNA
3 SIERPNIA 2022 – HALA IV LO, GODZ, 10.00

Opis testu sprawności fizycznej - judo

TERMIN I JUDO
7 CZERWCA 2022 – HALA IV LO GODZ. 10.00

TERMIN II JUDO
15 CZERWCA 2022 – HALA IV LO, GODZ. 10.00

TERMIN UZUPEŁNIAJĄCY JUDO
3 SIERPNIA 2022 – HALA IV LO, GODZ. 10.00Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/23 odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://eped.pl

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

UWAGA!
Kandydaci, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu, mogą tradycyjnie (druk do pobrania w szkole bądź na stronie) złożyć go w szkole I-go wyboru.

 

Liceum Ogólnokształcące kształcenie w zakresie rozszerzonym z Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc Forma kształcenia Uwagi

KLASA HUMANISTYCZNO – PSYCHOLOGICZNA
Integracja

Przedmioty w rozszerzeniu – język polski, wiedza o społeczeństwie

 

angielski,

niemiecki,

hiszpański

1 20 integracyjna Uczeń uczy się języka angielskiego i wybiera drugi język obcy

KLASA EKOLOGICZNO-BADAWCZA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Integracja

Przedmioty w rozszerzeniu – biologia, język angielski

 

1 20 integracyjna

 

 KLASA SPORTOWA – PIŁKA NOŻNA Z TURYSTYKĄ


Przedmioty w rozszerzeniu - matematyka, geografia, język angielski

1 27 sportowa - piłka nożna*

KLASA SPORTOWA PIŁKA RĘCZNA Z ELEMENTAMI FIZJOTERAPII
Klasa patronacka AMiSNS

 

Przedmioty w rozszerzeniu – biologia, geografia język angielski

 

1 27 sportowa - piłka ręczna*
KLASA SPORTOWA –

I Grupa: JUDO - SPORTY WALKI

II Grupa: PIŁKA SIATKOWA

Przedmioty w rozszerzeniu – język angielski, drugi język obcy nowożytny, geografia lub matematyka

 

1

14

 

14

 

 

 

 

sportowa - judo*

 

sportowa - piłka siatkowa*

 

 

 

* kandydatów do klasy sportowej obowiązuje próba sprawności fizycznej i z zakresu gry w piłkę ręczną (nożną) w terminach podanych w zarządzeniu nr 10/2022 Dyrektora ZSiPS w Elblągu.

 

WAŻNE! Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej mają obowiązek złożyć orzeczenie lekarskie o posiadaniu bardzo dobrego stanu zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

art. 137 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)

 

Zarządzenie nr 10/2022
Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu z dnia 28 lutego 2022 
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do szkoły ponadpodstawowej

Druk orzeczenia lekarza - klasy sportowe

Plakat1

 

Plakat2

 

Plakat3