Opis testu sprawności fizycznej - piłka nożna

Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej z piłki nożnej:

I termin - 5 czerwca 2023 r. godz 11:00 

boisko przy ul. Moniuszki w Elblągu

II termin - 12 czerwca 2023 r. godz 11:00 

boisko przy ul. Moniuszki w Elblągu

 

Opis testu sprawności fizycznej - piłka ręczna

Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej z piłki ręcznej:

I termin - 6 czerwca 2023 r. godz 11:00 

hala sportowa w IV LO w Elblągu

II termin - 13 czerwca 2023 r. godz 11:00 

hala sportowa w IV LO w Elblągu

 

Opis testu sprawności fizycznej - judo

Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej z sportów walki:

I termin - 6 czerwca 2023 r. godz 11:00 

hala sportowa w IV LO w Elblągu

II termin - 13 czerwca 2023 r. godz 11:00 

hala sportowa w IV LO w Elblągu

 

Rekrutacja uzupełniająca - 1 sierpnia 2023 r. godz. 11:00 wszystkie dyscypliny

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://eped.pl

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

UWAGA!
Kandydaci, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu, mogą tradycyjnie (druk do pobrania w szkole bądź na stronie) złożyć go w szkole I-go wyboru.

 

Liceum Ogólnokształcące kształcenie w zakresie rozszerzonym z Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc Forma kształcenia Uwagi

KLASA OGÓLNA  – PSYCHOLOGICZNO-BIZNESOWA
Integracja

Przedmioty w rozszerzeniu – matematyka, biologia, język polski lub język angielski lub drugi język obcy lub biznes i zarządzanie do wyboru od 2 klasy 

 

angielski,

niemiecki,

hiszpański

1 20 integracyjna Uczeń uczy się języka angielskiego i wybiera drugi język obcy

KLASA DZIENNIKARSKO- KULTUROWA
Integracja

Przedmioty w rozszerzeniu – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub język angielski lub drugi język obcy do wyboru od 2 klasy

 

1 20 integracyjna

 

 ODDZIAŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z PIŁKĄ NOŻNĄ 

Przedmioty w rozszerzeniu - matematyka, język angielski lub geografia lub biologia lub drugi język obcy do wyboru od 2 klasy

1 27 sportowa - piłka nożna*

KLASA SPORTOWA PIŁKA RĘCZNA / SZTUKI WALKI Z ELEMENTAMI FIZJOTERAPII
Klasa patronacka AMiSNS

 

Przedmioty w rozszerzeniu – język angielski, matematyka lub geografia lub biologia lub drugi język obcy do wyboru od 2 klasy

 

1 27 sportowa - piłka ręczna*

* kandydatów do klasy sportowej obowiązuje próba sprawności fizycznej i z zakresu gry w piłkę ręczną (nożną) w terminach podanych w zarządzeniu nr 6/2023 Dyrektora ZSiPS w Elblągu.

 

WAŻNE! Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej mają obowiązek złożyć orzeczenie lekarskie o posiadaniu bardzo dobrego stanu zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

art. 137 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)

 

Zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu z dnia 27 lutego 2023 
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do szkoły ponadpodstawowej

Druk orzeczenia lekarza - klasy sportowe

 

Plakat

 

Ulotka 1

 

Ulotka 2