flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Rekrutacja

Utworzono: 28 czerwiec 2020


Opis testu sprawności fizycznej - piłka nożna

Opis testu sprawności fizycznej - piłka ręczna


 Rekrutacja  Rekrutacja  Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2020/21 odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://eped.pl

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

UWAGA!
Kandydaci, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu, mogą tradycyjnie (druk do pobrania w szkole bądź na stronie) złożyć go w szkole I-go wyboru.

 

Nabór dla absolwentów szkół podstawowych

Liceum Ogólnokształcące kształcenie w zakresie rozszerzonym z Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc Forma kształcenia Uwagi

KLASA HUMANISTYCZNO – PSYCHOLOGICZNA
Integracja

Przedmioty w rozszerzeniu – język polski, biologia

 

angielski,

niemiecki,

hiszpański

1 20 integracyjna Uczeń uczy się języka angielskiego i wybiera drugi język obcy

 

 KLASA SPORTOWA – PIŁKA NOŻNA Z TURYSTYKĄ


Przedmioty w rozszerzeniu - matematyka, geografia, język angielski

1 27 sportowa - piłka nożna*

KLASA SPORTOWA – PIŁKA RĘCZNA Z ELEMENTAMI FIZJOTERAPII
Klasa patronacka EUHE

Przedmioty w rozszerzeniu – biologia, język angielski, do wyboru chemia lub geografia

 

1 27 sportowa - piłka ręczna*

* kandydatów do klasy sportowej obowiązuje próba sprawności fizycznej i z zakresu gry w piłkę ręczną (nożną) w terminach podanych w zarządzeniu nr 12/2019/2020 Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

 

WAŻNE! Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej mają obowiązek złożyć orzeczenie lekarskie o posiadaniu bardzo dobrego stanu zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

art. 137 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)

 

Zarządzenie nr 12/2019/2020
Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu z dnia 28 lutego 2020 
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów

Druk orzeczenia lekarza - klasy sportowe

Góra