flag-enflag-deflag-ruflag-fr

„Nie bij mnie- kochaj mnie”, czyli STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI

gallery1 gallery1  

20 listopada nasza szkoła wzięła udział w akcji skierowanej przeciw agresji wobec dzieci. Aktywni wolontariusze z klasy I F z obandażowanymi pluszakami wyruszyli na ulice Elbląga. Rozdawali maskotki mieszkańcom naszego miasta, niektóre pozostawili na przystankach komunikacji miejskiej.

Tego dnia przypada rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. To najważniejszy dokument określający prawa najmłodszych.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uwzględnia również te bardzo ważne prawa dzieci.

Art.72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.
3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka.
4.Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka.

Szczególne podziękowania należą się Patrycji Zielińskiej i Igorowi Martewiczowi za zorganizowanie akcji i przygotowanie pluszaków.

Szkolny Klub Wolontariatu

Góra