flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Europejski Dzień Języków Obcych

 Europejski Dzień Języków Obcych  Europejski Dzień Języków Obcych  Europejski Dzień Języków Obcych

26 września to dzień, który Rada Europejska w 2001 roku ogłosiła Europejskim Dniem Języków Obcych. Idea rozwija się we współpracy z Komisją Europejską i koordynowana jest w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym roku szkolnym IV Liceum wzięło udział w tej akcji po raz pierwszy. Celem podjętych działań jest uświadamianie obywatelom istotnego znaczenia wielojęzyczności w jednoczącej się Europie.

Organizatorzy przygotowali naklejki o treści: „Porozmawiaj ze mną", napisane w 40 językach. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły nosili je w tym dniu przyklejone do odzieży. W ten prosty sposób wszyscy mogli przyczynić się do propagowania różnorodności językowej, która jest jednym z bardzo istotnych elementów bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

Nauczyciele języków obcych, wraz z nauczycielami wspomagającymi na językach obcych, przygotowali akcję plakatową na korytarzach szkoły oraz lekcje kulturoznawcze na swoich zajęciach.

Na lekcjach języka niemieckiego uczniowie mieli możliwość zagrać w quizy, gry językowe i poznać 1000- letnią historię sąsiedztwa polsko - niemieckiego. Europejski Dzień Języków Obcych to wyjątkowa okazja dla uczniów naszej szkoły do przybliżenia im historii, kultury, języka oraz obyczajów krajów niemieckojęzycznych – powiedziała nauczycielka języka niemieckiego pani Anita Gańko.

Zabawa przygotowana przez nauczyciela języka angielskiego- panią Monikę Kogut- na temat dobrych i złych stron dominującej roli jednego języka obcego wywołała żywą dyskusję. Młodzież obejrzała film o atrakcjach Londynu i wzięła udział w grze słownej w języku angielskim. Wielu ciekawostek dowiedzieli się również uczniowie pani Doroty Gorczyńskiej – Gadaj.

Na lekcjach języka hiszpańskiego uczniowie wraz z nauczycielem panem Sylwestrem Stanickim odwiedzili hiszpańską Granadę i mieli okazję poznać historię Andaluzji, a także wziąć udział w multimedialnych ćwiczeniach językowych. Prowadzono również dyskusję nad polskim przekładem piosenek z amerykańsko-meksykańskiego filmu Coco.

Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły mogli zrobić sobie zdjęcie z przygotowaną przez panią Małgorzatę Gabryś makietą przedstawiającą hiszpańską tancerkę. Z tej okazji skorzystały także obie panie dyrektor, co udało nam się dostrzec ;)

Sylwester Stanicki

Góra