flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Konkurs „Mój cyfrowy świat - epizody z uczniowskiego życia”

Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie z siedzibą przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego na etiudę filmową na temat: MÓJ CYFROWY ŚWIAT - EPIZODY Z UCZNIOWSKIEGO ŻYCIA.
Głównym celem konkursu jest stworzenie uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych możliwości wypowiedzenia się na temat miejsca i znaczenia mediów cyfrowych (telefonów, tabletów, komputerów itp.) w ich codziennym uczniowskim życiu.
Termin przyjmowania zgłoszeń - do 11 marca 2019 r.
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów oraz prezentacja
nagrodzonych filmów odbędzie się 23 marca 2019 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas cyklicznej konferencji „Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania".
Szczegółowe informacje wraz z regulamin konkursu dostępne na stronie.

Góra