flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Czytamy obrazy. Lekcje w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

 Czytamy obrazy  Czytamy obrazy  Czytamy obrazy

To był intensywne, ale bardzo ciekawe zajęcia. Uczniowie klas IIA i IA uczyli się, jak interpretować obrazy, jak odczytywać ukryte w nich znaczenia.
"Sąd ostateczny" Hansa Memlinga - najwspanialszy.
Renata Przybysz

Góra