flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Barometr zawodów

„Barometr zawodów" to krótkookresowa prognoza zapotrzebowania na zawody w Elblągu oraz powiecie elbląskim na 2019 rok.
Prognozę tworzyli pracownicy powiatowego urzędu pracy, w tym: pośrednicy pracy i doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami przy współudziale pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.
Wyłoniono trzy grupy zawodów:

  • Deficytowe – dużo ofert i mało osób spełniających wymagania pracodawcy.
  • Zrównoważone – liczba ofert będzie zbliżona do liczby osób poszukujących zatrudnienia.
  • Nadwyżkowe – liczba ofert będzie mniejsza w stosunku do liczby osób poszukujących zatrudnienia spełniających wymagania pracodawcy.

https://barometrzawodow.pl/

Góra