flag-enflag-deflag-ruflag-fr

IV LO z najwyższą notą!!!

 WMZPN  WMZPN  WMZPN

29 października w siedzibie WMZPN odbyło się wręczenie certyfikatów szkołom uczestniczącym w programie „Piłka Nożna w Szkole" pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty. Certyfikaty otrzymało 30 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Odznaczenie to przyznawane jest wyróżniającym się szkołom i placówkom oświatowym prowadzącym zajęcia sportowe z uczniami w zakresie piłki nożnej.
Jakość i poziom spełniania wymagań potwierdza liczba przyznanych gwiazdek w każdym z pięciu obszarów oceny.
Przedstawiciele WMZPN odwiedzili wszystkie szkoły aplikujące do udziału w programie i dokonali weryfikacji danych zawartych we wnioskach.
IV Liceum Ogólnokształcące otrzymało najwyższą notę spośród wszystkich zgłoszonych do projektu szkół!!!!

Góra