flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Klub Wolontariusza

 Wolontariat  Wolontariat  Wolontariat

Wolontariusze z IV Liceum Ogólnokształcącego od ponad 20 lat inicjują akcje na rzecz potrzebujących:

  • pomagają dzieciom, osobom niepełnosprawnym, ludziom starszym i chorym, rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, zwierzętom,
  • uczestniczą w projektach UNICEF np.: Przepustka do Życia, Szkoły dla Afryki, Na ratunek dzieciom w Kongo, Wszystkie Kolory Świata, Szkoła z prawami dziecka, Mali uczniowie idą do szkoły,
  • są wolontariuszami Banku Żywności, Hospicjum, WOŚP, Lions Club, Banku Szpiku,
  • współpracują z Miejskim Centrum Wolontariatu,
  • współorganizują akcje przeciwko przemocy, np. „Nie bij mnie, kochaj mnie",
  • prowadzą działania informacyjne na temat praw dziecka i możliwości szukania pomocy,
  • uczestniczą w happeningach .

Nasze działania są zauważane i doceniane. Kolejny raz otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Zaangażowanej Społecznie oraz podziękowanie z Miejskiego Centrum Wolontariatu.
Zachęcamy koleżanki oraz kolegów do włączenia się w działania Klubu Wolontariusza. Dziękujemy za dotychczasową pracę, życzymy sukcesów i nowych inicjatyw.

Klub Wolontariusza IV LO im. KEN w Elblągu

Dane osobowe

Dane osobowe

Góra