Bardzo prosimy o wypełnienie kwestionariusza, którego celem jest zbadanie kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli IV LO w Elblągu