flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Kadra

Dyrekcja

Dyrektor:  mgr Kamila Boros

 Wicedyrektor:  mgr Barbara Jarosz

 

 

Pedagog

mgr Beata Pielech

Psycholog

mgr Dorota Browarczyk

Surdopedagog

mgr Aleksandra Ihma

Tyflopedagog

mgr Aleksandra Ihma

Bibliotekarz

mgr Mariola Karczewska

 

Nauczyciele wspomagający

mgr Dorota Gorczyńska - Gadaj

mgr Iwona Hul

mgr Monika Kownacka - Adamska

mgr Agnieszka Borowiecka

mgr Małgorzata Gabryś

mgr Katarzyna Gdaniec

mgr Małgorzata Mularska

mgr Agnieszka Koczerga

 

NAUCZYCIELE

Język polski

mgr Katarzyna Gdaniec

mgr Iwona Hul

mgr Renata Przybysz

mgr Paulina Żuralska

 

Język angielski

mgr Dorota Gorczyńska - Gadaj

mgr Monika Kogut

mgr Hanna Rochowicz

mgr Jolanta Bilska - Rydzińska

 

Język niemiecki

mgr Anita Gańko

mgr Monika Kownacka-Adamska

 

Język hiszpański

dr Sylwester Stanicki

 

Matematyka

mgr Wioletta Antosiak

mgr Barbara Jarosz

mgr Szymon Kaźmierowski

mgr Grzegorz Zyśk

 

Historia

mgr Agnieszka Borowiecka

mgr Małgorzata Gabryś

mgr Małgorzata Mularska

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Agnieszka Borowiecka

 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Małgorzata Gabryś

 

Biologia

mgr Anna Chaberek

dr Lidia Nawrocka

mgr Beata Pielech 

 

Geografia

mgr Cezary Alaszkiewicz

dr Sylwester Stanicki

mgr Hanna Zagor

 

Fizyka

mgr Joanna Kochanowska

 

Chemia

dr Leszek Lenart

 

Religia

mgr Małgorzata Urban

 

Wychowanie fizyczne

mgr Kamila Boros

mgr Marta Czapla

mgr Tomasz Gadaj

mgr Arnold Goliszewski

mgr Władysław Obrębski

mgr Karol Przybyła

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Beata Pielech

 

Informatyka

mgr Grzegorz Zyśk

mgr Cezary Alaszkiewicz

 

Matematyka w praktyce

mgr Wioletta Antosiak

mgr Szymon Kaźmierowski

mgr Grzegorz Zyśk

 

Historia i społeczeństwo

mgr Agnieszka Borowiecka

mgr Małgorzata Mularska

mgr Małgorzata Gabryś

 

Elementy psychologii i pedagogiki

mgr Dorota Browarczyk

 

Rewalidacja

mgr Aleksandra Ihma

mgr Dorota Browarczyk

 

Warsztaty biologiczne

mgr Anna Chaberek

mgr Beata Pielech 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

dr Lidia Nawrocka

 

Filozofia

mgr Paulina Żuralska

 

Góra