flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Rekrutacja uczestników projektu „Elbląska Szkoła Eksperymentu"

Utworzono: 31 styczeń 2021

„Elbląska Szkoła Eksperymentu"
projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IV Liceum Ogólnokształcące jako Jednostka Realizująca Projekt „Elbląska Szkoła Eksperymentu" rozpoczyna z dniem 1 lutego 2021 r. rekrutację uczestników projektu:

  • 40 uczniów klas I i II na zajęcia dodatkowe prowadzone w okresie II półrocza roku szkolnego 2020/2021,
  • 5 nauczycieli na szkolenie podnoszące kompetencje w zakresie nauczania metodą eksperymentu,
  • 5 rodziców/opiekunów uczniów, którym będzie udzielone wsparcie w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci.

Zgodnie z regulaminem rekrutacja będzie prowadzona w terminach:

  • dla uczniów od 01.02.2021 r. do 26.02.2021 r.
  • dla nauczycieli od 01.02.2021 r. do 19.02.2021 r.
  • dla rodziców/ opiekunów od 01.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie w terminie rekrutacji Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji) i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

Regulamin i harmonogram rekrutacji znajdują się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej www.liceum.elblag.pl .

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Tytuł projektu: Elbląska Szkoła Eksperymentu
Wartość projektu: 4 292 173,81 zł
Dofinansowanie: 4 036 573,81 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł

Góra