flag-enflag-deflag-ruflag-fr

PROJEKT: RPWM.02.02.02-28-0002/18 „ELBLĄSKA SZKOŁA EKSPERYMENTU”

Utworzono: 30 listopad 2020

W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Elbląska Szkoła Eksperymentu", na postawie pisma Prezydenta Gminy Miasto Elbląg, nr EOD 46 537 z dnia 2 października 2020r.unieważnione zostają wyniki rekrutacji osób deklarujących udział w projekcie (uczniów, nauczycieli, rodziców uczniów) ustalone na podstawie procesu rekrutacji przeprowadzonej od 4 do 29 listopada 2019r.
W okresie IV kwartału 2020r. zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca do projektu, w ramach której prowadzony będzie nabór:

  • nauczycieli chętnych do udziału w szkoleniu "Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego",
  • uczniów chętnych do udziału w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań,
  • rodziców uczniów biorących udział w projekcie.

Informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej wraz z regulaminem będzie dostępna na stronie internetowej szkoły oraz w ogłoszeniach dziennika elektronicznego VULCAN

Regulamin rekrutacji

Regulamin z załącznikami

2a. ESE WSKAŹNIKI Szkol. dla nauczyc.

2b. ESE WSKAŹNIKI uczniowie, rodzice

2c. ESE Opis zad. 3 projektu

Góra