flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Zajęcia pozalekcyjne

Nazwisko i imię

Temat zajęć

Terminy zajęć
dzień i godzina

Ankiewicz Ewa

Zajęcia dla maturzystów z j. angielskiego.

poniedziałek
8.00 - 8.45

Antosiak Wioletta

Przygotowanie do matury z matematyki.

wtorek
7.10 – 7.55

Bazylczyk Anna

Konsultacje z j. polskiego.

środa
8.55 – 9.40

Bilska – Rydzińska Jolanta

Przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym z j. angielskiego, konkursów i olimpiad – klasy I – III.

czwartek
7.10 – 7.55

Bohutyn Bogusław

Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla klas I - III.

poniedziałek
14.35 – 15.20

Borowiecka Agnieszka

Konsultacje z historii dla maturzystów.
Konsultacje z historii dla uczniów I i II.

środa
14.35 – 15.20

Bortnowska Sylwia

Zajęcia chemii dla uczniów klas III.

czwartek
14.25 – 15.10

Browarczyk Dorota

Zajęcia dla dyslektyków .

poniedziałek
14.35 – 15.20

Ewa Cygan - Sidorkiewicz

Zajęcia z biologii dla maturzystów.

środa
14.35 – 15.20

Czapla Marta

Piłka ręczna dziewcząt.

poniedziałek
14.35 – 15.20
wtorek i środa
15.30 – 17.00

Aleksandra Frankowska

Zajęcia wyrównawcze z j. rosyjskiego.

piątek
13.40 – 14.25

Gabryś Małgorzata

Konsultacje dla maturzystów z wos-u i zajęcia dla uczniów klas I.

piątek
13.30 – 14.25

ks. Łukasz Gaca

Szkolne koło Caritas.

czwartek
14.35 – 15.20

Gadaj Tomasz

Koszykówka chłopców.

czwartek
17.00 – 18.00

Gańko Anita

Konsultacje z j. niemieckiego.

czwartek
10.50 – 11.35

Gdaniec Katarzyna

Fakultety z j. polskiego dla maturzystów.
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego.

piątek
13.30 – 14.15

Goliszewski Arnold

Zajęcia na siłowni i elementy samoobrony.

czwartek
13.30 – 14.25

Gorczyńska - Gadaj Dorota

Zajęcia dla maturzystów - przygotowanie do matury ustnej z języka angielskiego dla klas III.

czwartek
13.40 – 14.25

Gronowska Joanna

Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

piątek
(co 2 tyg. od dn. 23.09.2016)
13.40 – 14.25

Hul Iwona

Konsultacje dla maturzystów z j. polskiego.
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla klas I-III.

środa
14.40 – 15.20

Ihma Aleksandra

Koło europejskie.

poniedziałek
13.40 – 14.25

Jankun Magdalena

Zajęcia przygotowujące do matury z geografii.

piątek
14.35 – 15.20

Karczewska Mariola

Koło biblioteczne.

poniedziałek
14.35 – 15.20

Kaźmierowski Szymon

Konsultacje z matematyki dla kl. III 
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. I i II.

poniedziałek
8.00 – 8.45 III b
14.40 – 15.20 I-II

Kochanowska Joanna

Fakultety z fizyki.

czwartek
13.40 – 14.25

Kogut Monika

Konsultacje maturalne z j. angielskiego.

piątek
12.45 – 13.30

Kopeć Agnieszka

Zajęcia logopedyczne.

poniedziałek
(co 2 tyg. od dn. 10.10.2016)
12.45 – 13.30

Kownacka – Adamska Monika

Zajęcia z j. niemieckiego dla maturzystów.
Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego.

poniedziałek
9.50 – 10.35

Mikuła Teresa

Koło Wolontariatu,
Grupa Wsparcia.

wtorek
12.30 – 13.30

Mularska Małgorzata

Fakultety z historii.

czwartek
8.55 – 9.40

Nawrocka Lidia

Zajęcia z biologii dla maturzystów.

poniedziałek
13.40 – 14.25

Przybyła Karol

Piłka ręczna chłopców.

poniedziałek
14.35 – 15.20
wtorek i środa
15.30 – 17.00

Przybysz Renata

Pogotowie dydaktyczne z języka polskiego.
Konsultacje dziennikarsko – literackie.

czwartek
14.25 – 15.10

ks. Roman Pupiec

Formacja duchowa i liturgiczna.

czwartek
13.40 – 14.25

Radzikowska Marta

Koło „Pierwsza pomoc”.

wtorek
14.30.-15.12

Stasiak Joanna

Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego.

piątek
14.35 – 15.20

Stanicki Sylwester

Koło języka hiszpańskiego.

wtorek
14.30 – 15.30

Szocik Roman

Przygotowanie do matury z informatyki – programowanie.

czwartek
7.10 – 8.00

Windorpska Aldona

Zajęcia dodatkowe z biologii.

czwartek
(co 2 tyg. od dn. 27.09.2016)
10.50 – 11.35

Zyśk Grzegorz

Zajęcia dla maturzystów z matematyki klasa III a.

poniedziałek
13.40 – 14.25

Żuralska Paulina

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego.

czwartek
8.55 – 9.40

Góra