flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Udział klasy IIId w wykładzie otwartym

 PWSZ  PWSZ  PWSZ

W ostatnim dniu marca klasa IIId wzięła udział w wykładzie otwartym, który odbył się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Temat wykładu: „Ochrona zbiorników wodnych i rzek”. Pani doktor Barbara Wojtasik (UG) przedstawiła różnorodne metody oceny stanu ekologicznego ekosystemów wodnych oraz wskazała te, które są najbardziej praktyczne i miarodajne.

Pani prelegent podkreśliła potrzebę naprawy zbiorników zdegradowanych, aczkolwiek problemem jest dobór odpowiedniej metody rekultywacji. Ciekawym meiobentosowym gatunkiem wskaźnikowym wykorzystywanym w badaniach hydrobiologicznych jest małżoraczek Candona rectangulata Alm. Analiza liczebności i rozmieszczenia osobników tego gatunku jest dobrą metodą wskazującą na stopień degradacji zbiornika wodnego i/lub możliwości jego rekultywacji. Udział w wykładzie przybliżył uczniom aktualne problemy związane z ekologią zbiorników wodnych, ale także umożliwił powtórkę wiadomości do egzaminu maturalnego z biologii.

dr Lidia Nawrocka

Góra