flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Spotkanie z dr Danielem Czerwińskim

IPN IPN IPN

W dniu 21 lutego uczniowie naszego liceum (z klasy III c) uczestniczyli w spotkaniu z dr Danielem Czerwińskiem – autorem książki „Pierwsza dekada. Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945-1956." Spotkanie odbyło się w ramach działalności Przystanku Historia Centrum Edukacji im. Janusza Kurtyki w Elblągu.

Komunistyczny aparat bezpieczeństwa był dla rządzących powojenną Polską „mieczem i tarczą". Jego funkcjonariusze nie tylko dostarczali informacji na temat zagrożeń, ale również eliminowali – często fizycznie - przeciwników rządzącej partii. Dowiedzieliśmy się o funkcjonowaniu aparatu represji, jego strukturze i pracownikach, o tym, jaka była skala represji, w jakich warunkach przebywali więźniowie UB, jak zapamiętały swych oprawców ofiary systemu komunistycznego. Spotkanie okazało się bardzo interesującą lekcją historii.

Wykład dr Tomasza Glinieckiego

Wykład Wykład Wykład

15 lutego 2017 roku w auli naszego liceum odbył się wykład pana dr Tomasza Glinieckiego - pedagoga, dziennikarza, historyka i autora książek o Elblągu. Spotkanie pt.: „Elbląg w fotografii wojennej w 1945 roku" miało na celu przybliżenie historii naszego miasta i ukazanie go z perspektywy rosyjskich fotografów.
Uczestnicy wykładu mogli odnaleźć dzisiejsze ulice na czarno-białych fotografiach zniszczonego i zagruzowanego Elbląga. Pan dr Tomasz Gliniecki opowiadał o tragicznym losie ówczesnych mieszkańców naszego miasta, a także ukazywał, jak rodziła się komunistyczna propaganda.
Podczas wykładu mogliśmy poznać również kulisy pracy historyka i stopniowy proces zdobywania cennych informacji w rosyjskich archiwach. Detektywistyczne zacięcie Pana doktora pozwoliło nam zrozumieć, jak rodzą się historyczne mity, i jak powinno się je obalać.
Po wykładzie nasuwa się jedno proste stwierdzenie: to, gdzie żyjemy, ma takie samo znaczenie, jak żyjemy. Nie powinniśmy zapominać ludzi, którzy mieszkali w Elblągu, tak jak nie chcielibyśmy, aby nas zapomniano. Dlatego dziękujemy Panu dr Tomaszowi Glinieckiemu za przeniesienie nas do śnieżnego, szarego i lutowego Elbląga 1945 roku.
Paulina Żuralska

75. rocznica powstania Armii Krajowej

AK AK AK

Dnia 14 lutego 2017 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w miejskich obchodach 75. rocznicy powstania Armii Krajowej. Uroczystość odbyła się pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego. W obchodach brali udział przedstawiciele władz miejskich, kombatanci i elbląskie szkoły. Spotkanie zakończyło się salwą wystrzałów i symbolicznym złożeniem kwiatów pod pomnikiem.

Czytaj więcej...

Założenia Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

W roku szkolnym 2016/2017 nasze liceum przystąpiło do projektu mającego na celu uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu", przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju. Dokładne informacje o regulaminie przyznania szkole Certyfikatu znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Czytaj więcej...

Góra