flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Szkoła Demokracji

logo

Zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej to główne założenie ogólnopolskiego programu "Szkoła Demokracji", do którego nasza szkoła przystąpiła we wrześniu 2016 roku, licząc na zdobycie certyfikatu.

Korzyści z wzięcia udziału w programie:

  • stworzenie szkoły bardziej przyjaznej dla aktywności uczniów i uczennic;
  • skuteczne wprowadzenie standardów demokratycznych w szkole;
  • możliwość rozwijania w uczniach i uczennicach postawę obywatelską, uczenia ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości;
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania działań samorządu uczniowskiego;

Czytaj więcej...

Szczęśliwy numer

4.12.2017
Poniedziałek
21
5.12.2017
Wtorek
4
6.12.2017
Środa
12
7.12.2017
Czwartek
8
8.12.2017
Piątek
27
Green Flag
Góra