flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Zgodnie z przyjętą w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, prowadzi się Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych w formie papierowej.

Rejestr w formie papierowej jest udostępniany do zapoznania się w siedzibie Administratora Danych Osobowych tj. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu, ul. Sienkiewicza 4.

Szczęśliwy numer

16.10.2017
Poniedziałek
23
17.10.2017
Wtorek
13
18.10.2017
Środa
11
19.10.2017
Czwartek
4
20.10.2017
Piątek
8
Green Flag
Góra